VISO rådgiver om vold i familien

Har du mistanke eller viden om vold i din egen familie eller i andre familier? Fagpersoner inden for det specialiserede socialområde og borgere kan få gratis rådgivning hos VISO om vold i familien. Ring og få en afklarende samtale med VISO.

Du kan læse mere om VISOs rådgivning i nedenstående - eller du kan downloade eller bestille VISOs flyer om Vold i familien.

VISOs flyer om vold i familien (pdf)

Til fagpersoner på det specialiserede socialområde

Hvis du som fagperson er i tvivl om, hvordan du skal agere på en mistanke eller viden om vold i en familie, kan du tage kontakt til VISO.

Vi kan hjælpe med at udrede borgeren eller familiens samlede situation og rådgive om videre tiltag. Forløbet varetages af en eller flere af VISOs specialister.En familie, en hund og en flyvende fugl.

Også mennesker med handicap, psykiske lidelser eller misbrug kan blive udsat for vold i familien. Her kan det i nogle tilfælde være svært som fagperson at få øje på relevante muligheder og tilbud. Også her kan VISOs netværk af specialister være behjælpelig med udredning og rådgivning.

Til dig som borger

Hvis du som borger har været udsat for gentagende psykisk eller fysisk vold fra en partner eller et andet familiemedlem, tilbyder VISO gratis rådgivning.

VISOs specialister kan hjælpe dig med at få klarhed over din situation og rådgive om handlemuligheder og forebyggelse af ny vold. Rådgivningen kan foregå pr. telefon, i dit hjem eller et andet sted, der aftales mellem dig og den VISO-specialist, som bliver tilknyttet dig.

Hvis du har et akut behov for hjælp, fx til at komme væk fra volden, anbefaler vi, at du tager kontakt til et af de akutte tilbud fx et krisecenter. Du kan finde kontaktoplysningerne på Socialstyrelsens hjemmeside med oversigt over tilbud.

Socialstyrelsens hjemmeside om vold i nære relationer

Sidst opdateret 02/05 2016