Cases

Eksempler på typer af sager i VISO inden for veteranområdet.

Fold alle teksterne ud eller ind

Udredning og rådgivning

Kommune henvender sig omkring en sygemeldt veteran. Der har været forsøgt psykologbehandling gennem forsvarets netværkspsykologer, men veteranen lider stadig af angst og koncentrationsvanskeligheder, og er helt afhængig af forældrenes daglige støtte. Der er tvivl om, hvorvidt veteranen har pådraget sig en hjerneskade efter trykbølger fra en vejsidebombe.
For at hjælpe veteranen videre er der behov for en afklaring af veteranens samlede situation og støttebehov.
VISO iværksætter en supplerende udredning med opfølgende rådgivning til kommunen om støttemuligheder. Der ydes endvidere rådgivning til veteranen selv og hans forældre, om hvordan man bedst håndterer de vanskeligheder, der opstår i dagligdagen.

Kontakt til det sociale system

Borger/veteran der tidligere var udsendt til Balkan, er nu på vej i et resurseforløb på jobcentret. Han henvender sig i VISOs telefonrådgivning og fortæller om store vanskeligheder og kaos i forhold til dagligdagens gøremål, desuden om vanskeligheder i kontakten til kommunen. Han er i konstant alarmberedskab og føler sig utryg i egen bolig. Derfor opholder han sig primært på veteranhjemmet. Veteranen har mistillid til det sociale system og også til den hjælp, han kan få i Forsvaret.
VISO tilbyder veteranen hjælp til at skabe overblik og orden på de forskellige problematikker, og støtte til koordinering og samarbejde med kommunen .Herefter tilbydes rådgivning om håndtering af dagligdagen og samarbejdet med andre instanser.

Børn af veteraner

Gruppesag. Psykolog i kommunal PPR tog kontakt til VISO om en gruppe børn af veteraner med svære adfærdsproblemer.
VISO tilbød rådgivning om sekundær traumatisering og pædagogiske tilgange i forhold til strukturering af børnenes skoledag. Skolens personale fik endvidere rådgivning om kontakt og kommunikation med forældre, der er ramt af følgevirkninger efter udsendelse i krigszoner.

Sidst opdateret 16/04 2015