Veteraner

VISO yder gratis udredning og rådgivning om de problemer, som veteraner kan have.

De internationale missioner har hovedsageligt været til Balkan, Irak og Afghanistan.

De problemer, der kan opstå efter udsendelse, er af fysisk, psykisk eller social karakter. Det drejer sig eksempelvis om angst, depression, PTSD, personlighedsændringer. Om hjerneskade, koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder, samt isolation, misbrug, hjemløshed eller mobilitetsnedsættelse. Alt sammen følgevirkninger, der kan vanskeliggøre tilværelsen for veteranen selv, pårørende og børn.

For at styrke adgangen til viden om sårede veteraners særlige forhold, er veteraner blevet en del af VISOs målgruppe. I VISO findes faglige kompetencer og specialiseret viden på området.

Veterancentrets hjemmeside.

VISO tilbyder:

Udredning til kommuner i personsager.

VISO-ydelsen kan fx indeholde:

  • En helhedsorienteret udredning, der afdækker veteranens samlede livssituation og afklarer, hvilke støttebehov veteranen måtte have,
  • udredning af veteranens fysiske, kognitive og følelsesmæssige funktionsniveau.
  • udredning af en eventuel hjerneskade, herunder risiko for BLAST.
  • udredning af psykiske følgevirkninger; PTSD, angst og depression.
  • udredning af et problematisk forbrug af rusmidler.

VISO kan udelukkende iværksætte udredning efter kommunens anmodning.

Rådgivning til kommuner, botilbud, borgere og pårørende:

  • om afhjælpning og håndtering af den pågældende problemstilling.
  • om problemstillinger hos børn af veteraner.

Rådgivning til borger og pårørende:

Veteranen selv eller pårørende, vil altid kunne henvende sig til VISO om rådgivning i forhold til følgevirkninger efter udsendelse.

Rådgivning om grupper:

VISO kan bidrage til at opkvalificere fagpersoners viden på veteranområdet, og tilbyder derfor rådgivning om en afgrænset gruppe af veteraner med samme type problemstilling.

Rådgivning i gruppesager, kan eksempelvis dreje sig om veteraner med PTSD og deres dagligdag med familie og børn.

VISOs gruppesager.

VISO har mulighed for at gennemføre rådgivning og udredningsforløb i veteranens eget hjem.

Se eksempler på typer af sager i VISO indenfor veteranområdet: 

Cases

Sidst opdateret 28/04 2015