Rådgivning i gruppesager

Kommuner og specialtilbud kan få rådgivning til, hvordan de kan hjælpe en specifik gruppe af kriminalitetstruede eller kriminelle unge.

Rådgivningen foregår på samme måde som i enkeltsager, hvor henvendelsen fra en kommune vil blive KRIMmatchet med en VISO-specialist indenfor det kriminalpræventive område. Den udvalgte VISO-specialist vil bidrage til at:

  • gennemgå de afprøvede indsatser og foranstaltninger 
  • systematisere den eksisterende viden i kommunen 
  • kvalificere indsatser og metoder for kriminalitetstruede unge 
  • forbedre den tværgående organisering af det kriminalpræventive samarbejde i kommunen
  • kvalificere samarbejdet med forældrene
Sidst opdateret 17/12 2015