Forside > VISO > Udvalgte rådgivningsområder > Sjældne handicap

Få rådgivning om sjældne handicap

I Danmark defineres et handicap som sjældent, når der ligger en sygdom til grund, som er konstateret hos færre end 1.000 personer her i landet.

VISO kan tilbyde følgende vedr. sjældne handicap:

  • Gratis rådgivning og udredning om socialfaglige og specialpædagogiske problemstillinger, der følger af handicappet
  • At indgå som støttefunktion til kommuner og specialinstitutioner, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring
  • Rådgivning til borgere om socialfaglige og specialpædagogiske problemstillinger, der følger af handicappet

Som på andre handicapområder kan VISO dog ikke yde rådgivning om:

  • Juridiske problemstillinger
  • Sundhedsfaglige -, uddannelsesfaglige - og arbejdsmarkedsfaglige problemstillinger

Har du spørgsmål til VISOs arbejde med sjældne handicap, kan du kontakte VISO på 72 42 40 00.

Du kan få mere viden om Socialstyrelsens arbejde med sjældne handicap på nedenstående link:

Sjældne Handicap

Du kan også få mere information om sjældne handicap og organisationer inden for området på Rare Diseases' hjemmeside:

Rare Diseases

Sidst opdateret 28/04 2015