Cases

Eksempler på forskellige typer af problemstillinger, hvor PPR har henvendt sig til VISO for specialrådgivning

Fold alle teksterne ud eller ind

En gruppe børn med autisme spektrum forstyrrelser og lignende problematikker

Problemstilling; Gruppen af børn har hidtil gået i en specialklasse og søges nu inkluderet i almenundervisningen. PPR henvender sig til VISO for at få rådgivning i forhold til, hvordan eleverne kan inkluderes.

Aftalt VISO-ydelse: En specialskole bliver tilknyttet som specialister for VISO. Som en del af rådgivningsforløbet afholdes bl.a. workshops for lærere og SFO-personale omkring børnenes særlige behov, og hvordan de kan inkluderes i almenundervisningen.

Elev med cerebral parese og en diffus hjerneskade

Problemstilling: En psykolog i PPR kontakter VISO angående en elev på 8 år med cerebral parese og en diffus hjerneskade. Eleven har indlæringsvanskeligheder og særlige behov i forhold til undervisningen.

Aftalt VISO-ydelse: VISO rådgiver PPR og drengens lærere i forhold til at styrke drengens læring og trivsel og i forhold til fortsat inklusion i en almindelig klasse.

Elev med infantil autisme, hørenedsættelse, selvskadende adfærd og nedsat udviklingsalder

Problemstilling: Pige på 10 år med infantil autisme, hørenedsættelse, selvskadende adfærd og en vurderet udviklingsalder på mellem 6 og 24 måneder. Pigen går i et solotilbud på en specialskole. PPR ønsker hjælp til, hvordan pigen kan integreres i en klasse på specialskolen, samt rådgivning om den rette indsats til et barn med autisme med så sammensatte vanskeligheder.

Aftalt VISO-ydelse: Specialskole foretager observation og udredning af pigen. Der arbejdes efterfølgende med personalet omkring, hvordan pigen og hendes handicap kan forstås, og hvordan hun kan inkluderes i en klasse.

Sidst opdateret 16/04 2015