Inklusion

VISO tilbyder gratis rådgivning til PPR, skoler og dagtilbud om inklusion i forhold til det enkelte barn eller grupper af børn.

Tre børn der tegner

Rådgivningen kan fx handle om metoder til at tilrettelægge de pædagogiske rammer og skabe et inkluderende læringsmiljø i klassen eller dagtilbuddet. VISO kan også bidrage med viden til at forstå det enkelte barns adfærd og forudsætninger.

Rådgivningen kan give det pædagogiske personale et fælles fundament for arbejdet med inklusion eller klæde personalet på til at tage imod nye børn med særlige behov.

Hvis du er lærer, pædagog eller leder af en skole eller daginstitution, skal du drøfte din problemstilling med PPR. Hvis PPR vurderer, at der er behov for rådgivning fra VISO, kan de kontakte VISO. Selve rådgivningsforløbet kan gives både til PPR, pædagogisk personale, forældre og til forvaltninger.

Inklusionsperspektiver i VISOs rådgivning

I VISO har vi fokus på at yde helhedsorienteret specialrådgivning, der udover at handle om en borgers særlige behov også inddrager bl.a. borgerens muligheder for reel deltagelse i relevante fællesskaber. Herved ønsker vi at understøtte målsætninger i bl.a. handicapkonventionen om retten til deltagelse og inklusion i samfundslivet.

Sidst opdateret 16/04 2015