Anden rådgivning

Andre muligheder for støtte og rådgivning

Anonym rådgivning

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre (LOKK) tilbyder bl.a. anonym døgnrådgivning om æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, vold i familien mv.

LOKK

Politiets kontaktpersoner

I samtlige politikredse fungerer en eller flere medarbejdere som ressource- og kontaktpersoner vedrørende æresrelaterede konflikter i forhold til relevante samarbejdspartnere i kommunerne. Politikredsene sørger for, at der udbredes kendskab om politikredsenes ressource- og kontaktperson til de relevante samarbejdspartnere.

Kommunalt ansatte som f.eks. socialrådgivere, lærere eller pædagoger har mulighed for selv at rette henvendelse til politikredsen og anmode om bistand fra ressource- og kontaktpersonen, hvis den pågældende har en sag, der muligvis er æresrelateret.

Ressource- og kontaktpersonen kan bl.a. hjælpe kommunen/den kommunale medarbejder med at vurdere sagens karakter, herunder risikoniveau, behov for politimæssig indsats m.v.

Sidst opdateret 10/05 2015