Forside > VISO > Projekter og initiativer > Æresrelaterede konflikter

Få rådgivning om æresrelaterede konflikter

VISO yder gratis rådgivning og udredning om æresrelaterede konflikter

Hvad er en æresrelateret konflikt?

Æresrelaterede konflikter opstår som regel inden for familien og skyldes en opfattelse af, at et af familiens medlemmer har krænket eller vil krænke familiens ære ved at handle i strid med normer for, hvad der opfattes som god opførsel. Æresbegrebet knytter sig til forestillinger om en families generelle status og især om kvindens ærbarhed i familien. En konflikt kan fx opstå, hvis en ung får en kæreste, ønsker skilsmisse eller modsætter sig ægteskab. Konflikten kan medføre alvorlige overgreb som vold, tvangsægteskab eller kontrol af bevægelsesfrihed. Det er primært unge piger og kvinder, der udsættes for æresrelaterede konflikter, men også unge mænd kan være udsat. Æreskodekser håndhæves kun i nogle familier og er ikke knyttet til bestemte religioner.

VISO tilbyder:

Rådgivning i personsager:

VISO tilbyder rådgivning og udredning til fagpersoner, når en borger er udsat for en ærerelateret konflikt. Rådgivningen kan fx indeholde risikovurdering, faglig sparring og samtaler med den unge og familien.

Rågivning om grupper:

VISO kan også bidrage til at opkvalificere fagpersoners viden på området. VISO tilbyder rådgivning i relation til en afgrænset gruppe af borgere med samme problemstilling. Læs mere om VISOs gruppesager. 

VISOs gruppesager

Rådgivning om kommunens tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter:

VISO rådgiver om, hvordan håndteringen af en æresrelateret konflikt kan styrkes gennem udarbejdelse af en handleguide og gennem etablering af tværsektorielle teams eller netværk. For yderligere information om rådgivning om tilrettelæggelse kontakt konsulent Klaus Fink på klf@socialstyrelsen.dk eller tlf.: 41932556.

Læs eksempler på typer af sager i VISO om æresrelaterede konflikter:

Cases

Du kan downloade eller bestille VISOs flyer om kommunens tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter og pjecen om VISOs rådgivning i enkeltsager om æresrelaterede konflikter.

Anden rådgivning

Læs om andre støtte- og rådgivningsmuligheder i forhold til æresrelaterede konflikter.

Anden rådgivning

Sidst opdateret 20/06 2016