Rådgivning på udvalgte områder

VISO har løbende fokus på udvalgte rådgivningsområder.

De udvalgte rådgivningsområder kan enten være politisk initieret - og finansieres som regel af satspuljemidler - eller VISO har vurderet, at der er et behov for særlig opmærksomhed på et givent rådgivningsområde og iværksat et forløb.

Sidst opdateret 30/11 2015