Udbud af VISO-ydelser

Læs om nyt udbud vedr. social udsathed, resultaterne af VISOs udbud på voksenområdet og om kommende udbud i VISO.

Udbud vedr. social udsathed

VISO har konstateret et behov for specialrådgivning og udredning til svært kontaktbare, socialt udsatte voksne. Ydelserne sendes i udbud. Tilbudsfrist: 28. maj kl. 12.

Udbuddet er opdelt i en række beslægtede målgruppeområder:

1) Social udsathed, psykiske vanskeligheder og en flerhed af funktionsnedsættelser

2) Social udsathed, psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

3) Social udsathed og tværkulturelle problematikker.

Praktiske oplysninger
Tilbudsfristen er 28. maj 2018 kl. 12.

Udbudsmaterialet findes udelukkede i et digitalt udbudssystem, og al aktivitet vedrørende udbuddet vil ske i dette.

Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Yderligere oplysninger om udbuddet og udbudssystemet 

Resultater af VISOs udbud på voksenområdet

VISO modtog i alt 201 tilbud. VISO indgår kontrakt med i alt 32 leverandører på ét eller flere målgruppeområder. Alle tilbudsgivere har fået tilsagn eller afslag på tildeling af en VISO-rammekontrakt gældende fra 1. maj 2018. 

Hvis VISO erfarer, at vi har behov for ekstra kapacitet til en målgruppe eller en kombinationsproblematik, eller der opstår nye målgrupper eller kombinationsproblematikker, vil konkurrencen blive genåbnet på den eller de relevante delaftaler. Disse eventuelle ekstra tildelingsrunder (i udbudsmaterialet kaldet en sekundær tildeling) vil betyde supplering af og ikke udskiftning i leverandørgruppen.

Udbudsmaterialet til voksenområdet er derfor løbende tilgængeligt i et digitalt udbudssystem.

Link til udbudsmateriale i det digitale udbudssystem

Følgende tilbudsgivere er blevet tilbudt en kontrakt med VISO:

Delaftale (målgruppe)         

Leverandører

 

Kommunikation og hjælpemidler                           

 

 • Kommunikationscentret Hillerød
 • Region Syddanmark - Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
 • Center for Hjerneskade

Mobilitet og hjælpemidler

 • Region Syddanmark – Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
 • Center for Hjerneskade
 • Center for Syn og Hjælpemidler

Erhvervet hjerneskade

 • Vejlefjord med nye underleverandører (læge Ole Grejdal, Neuropsykologen v. Helle Kjærgård, Ny Fjordbo, Psykologisk rådgivning v. Jens Erik Ries, Train your eyes v. Marie Beadle)
 • BOMI med underleverandører (Dal - logopædisk klinik, Neuropsykologisk Konsult, Roskilde Kommune/Trekroner rehabiliteringscenter, SCR Kommunikation)

Medfødt hjerneskade

 • Center for Hjerneskade
 • BOMI med underleverandører (Dal - logopædisk klinik, Roskilde Kommune/Trekroner rehabiliteringscenter og SCR Kommunikation)
 • Region Midtjylland – Specialområde Hjerneskade, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Institut for Kommunikation og Handicap

Demens

 • Lemvig Kommune – Kærhuset
 • Videnscenter for Demens
 • Demenscenteret Pilehuset

Autisme Spektrum Forstyrrelse

 • Region Midtjylland – Specialistenheden Autismefokus i tilknytning til Specialområde Autisme
 • Center for Autisme
 • Region Syddanmark – Region Syddanmarks Børne- og Autismecenter
 • Kursuscenter Sputnik
 • Autismecenter Nord-Bo

Opmærksomhedsforstyrrelse  

 • Center for Autisme
 • Region Syddanmark – Region Syddanmarks Børne- og Autismecenter
 • Psykologcentret Viborg
 • PsykologCompagniet
 • Kursuscenter Sputnik
 • BOMI

Udviklingshæmning

 • Sødisbakke
 • Landsbyen Sølund
 • Region Midtjylland – Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
 • Psykologcentret Viborg
 • SOPRA konsulenterne
 • BOMI med underleverandørerne Dal - logopædisk klinik, Roskilde Kommune/Trekroner Rehabiliteringscenter og Thomas Hammerbrink

Angst, depression mv.

 • Center for Boområdet
 • Skiftesporet
 • Holmstrupgård
 • Psykologcentret Viborg
 • Lemvig Kommune – Kærhuset

Spiseforstyrrelser

 • Askovhus
 • Holmstrupgård med Sønderparken som underleverandør

Senfølger efter seksuelle overgreb

 • CSM Midt Nord
 • CSM Syd
 • CSM Øst

Vold i nære relationer

 • LivaRehab

Æresrelaterede konflikter

 • RED Safehouse

Rocker- bandegrupperinger

 • Socialpsykologisk Center

Radikalisering

Denne delaftale annulleres som følge af, at der ikke er indkommet tilbud på denne delaftale.

 

Færre leverandører

Socialstyrelsen og VISO har haft et ønske om, at leverandørerne skal være fagligt og økonomisk bæredygtige organisationer, der udgør stærke vidensmiljøer og kan basere deres rådgivning på praksis. Det har betydet, at store organisationer generelt har klaret sig bedre end små organisationer i vurderingen. De valgte leverandører kan både tilbyde specialrådgivning og udredning, og de har i stort omfang et dagligt samspil mellem vidensarbejde og socialfaglig praksis. Der er således tale om robuste organisationer, hvor viden forankres i organisationen frem for hos en enkelt specialist.

Vurderingen

På hvert målgruppeområde har en gruppe af videnspersoner fra Socialstyrelsen, inkl. VISO og Socialstyrelsens jurateam, vurderet tilbuddene. 

Alle besvarelser af enkeltspørgsmål i tilbuddene er vurderet systematisk på en skala fra 1-9 ud fra de vurderingskriterier, der indgik i udbudsmaterialet. VISOs erfaringer med leverandøren er ikke indgået i vurderingen, og et afslag er ikke ensbetydende med, at vi vurderer, at leverandøren ikke kan levere ydelser i tilstrækkelig høj kvalitet. 

Læs mere om VISO og VISOs ydelser

Udbud af flere VISO-ydelser

Socialstyrelsen sætter ydelser vedr. børn og voksne med NCL diagnose, herunder Spielmeyer-Vogt sygdommen, i udbud i løbet af efteråret 2018. Da disse ydelser på flere måder adskiller sig fra VISOs øvrige ydelser, udbydes de særskilt.

Livsvarige specialrådgivningsforløb til døvblindefødte og døvblindeblevne udbydes senere.

VISO forventer desuden at kunne annoncere et fælles udbud på børne- og unge- samt specialundervisningsområdet i løbet af 2019.

VISO informerer løbende mere generelt om de kommende udbud her på siden.

Socialstyrelsens kontrakter med VISO-leverandører er omfattet af det såkaldte light-regime i udbudsloven. Nye kontrakter skal som følge heraf gradvist udbydes og indgås i overensstemmelse med disse regler. Leverandører, som leverer specialrådgivning og udredning for VISO, vil derfor fremover blive valgt via en udbudsproces.

Sidst opdateret 20/06 2018