Udbud af VISO-ydelser på voksenområdet

Tilbudsfristen for levering af ydelser til voksenområdet blev passeret d. 4. december 2017 kl. 12.

Socialstyrelsen har netop udbudt sine VISO-ydelser på voksenområdet for perioden 1. maj 2018 - 30. april 2022. Tilbudsfristen blev passeret d. 4. december 2017 kl. 12. 

VISO har modtaget i alt 201 tilbud. Vi er nu, i samarbejde med relevante fagkontorer i Socialstyrelsen, i gang med at behandle materialet. VISO forventer, at evalueringsprocessen er gennemført i 1. kvartal 2018. Alle tilbudsgivere vil på dette tidspunkt få tilsagn eller afslag på tildeling af en VISO-rammekontrakt gældende fra 1. maj 2018. 

VISO kan ikke give oplysninger om, hvem der har budt ind på de forskellige delaftaler, men vi kan oplyse, at de 201 tilbud fordeler sig på følgende måde:

Delaftale (målgruppe)

Antal tilbud

Kommunikation og hjælpemidler

10

Mobilitet og hjælpemidler

  4

Erhvervet hjerneskade

28

Medfødt hjerneskade

16

Demens

14

Autisme Spektrum Forstyrrelse

26

Opmærksomhedsforstyrrelse

18

Udviklingshæmning

30

Angst, depression mv.

19

Spiseforstyrrelser

13

Senfølger efter seksuelle overgreb

11

Vold i nære relationer

  4

Æresrelaterede konflikter

  7

Rocker- bandegrupperinger

  1

Radikalisering

  0

Læs mere om VISO og VISOs ydelser

Livsvarige specialrådgivningsforløb til døvblindefødte og døvblindeblevne udbydes senere.

VISO forventer desuden at kunne annoncere et fælles udbud på børne- og unge- samt specialundervisningsområdet i 1. halvdel af 2019.

VISO informerer løbende mere generelt om de kommende udbud her på siden.

Socialstyrelsens kontrakter med VISO-leverandører er omfattet af det såkaldte light-regime i udbudsloven. Nye kontrakter skal som følge heraf gradvist udbydes og indgås i overensstemmelse med disse regler. Leverandører, som leverer specialrådgivning og udredning for VISO, vil derfor fremover blive valgt via en udbudsproces.

Sidst opdateret 14/12 2017