Forside > VISO > Udbud i VISO

Udbud af VISO-ydelser

På denne side kan du holde dig orienteret om udbud i VISO, hvor både aktuelle og kommende udbud annonceres.

I de følgende afsnit præsenteres kommende udbud i VISO. Du kan også holde øje med med hjemmeside og nyhedsmail fra Socialstyrelsen for mere information om VISOs udbud.

Udbud på vej: Rådgivning om børn og unge med høretab

VISO søger leverandør til rådgivning, udredning og andre ydelser om børn og unge med høretab. Udbuddet forventes offentliggjort i oktober 2020.

VISO forventer i oktober 2020 at udbyde kontrakt om rådgivning til børn og unge (0-17 år) med høretab. Forud for offentliggørelsen afholdes en skriftlig høring af udbudsmaterialet af 14 dages varighed i september måned.

Rådgivning til børn og unge med høretab er omfattet af Koordineringen af Specialrådgivningen (KaS) og omfatter ydelserne rådgivning, udredning, vidensarbejde, kurser og materialeproduktion. VISO planlægger at udbyde ydelsen materialeproduktion på en delkontrakt.

Kontraktperioden bliver fra 1. oktober 2021 til 31. december 2022.

Udbudsmaterialet bliver offentliggjort bl.a. via Socialstyrelsens nyhedsmail, link på VISOs webside om udbud og Socialstyrelsens generelle udbudsside.

Få yderligere information om KaS

Kontaktperson VISO: Chefkonsulent Randi Lykou, mail: ral@socialstyrelsen.dk , tlf. 4173 0868

VISO har nu valgt leverandører på børn, unge og specialundervisningsområdet

Udbud af VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på børn, unge og specialundervisningsområdet er nu afsluttet. VISO modtog i alt 134 tilbud fordelt på otte udbud med tilhørende delaftaler. VISO indgår 93 nye delkontrakter med i alt 54 leverandører, der fremover skal levere ydelser på ét eller flere af de udbudte målgruppeområder. VISO er med indgåelse af de ny kontrakter dækket ind i forhold til de opgaver og den volumen, VISO har udbudt.

De nye kontrakter træder i kraft den 1. august 2020 og løber til udgangen af juli 2025.

Se den samlede liste af VISO-leverandører på børne, unge og specialundervisningsområdet

VISO følger som altid de udbudte områder tæt for at sikre den fornødne fleksibilitet i leverandørfeltet, så VISO til enhver tid kan imødekomme efterspørgslen.  Hvis der skulle vise sig behov, som ikke er dækket af leverandørnetværket, vil VISO udbyde disse dele.

VISO får flere specialister på dele af voksenområdet

Der er en stigende efterspørgsel på VISO-ydelser på dele af voksenområdet, og VISO udvider derfor kapaciteten. Efter en udbudsrunde i efteråret 2019 er der nu indgået supplerende kontrakter med leverandører af specialrådgivning og udredning på disse områder. Erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse, demens og udviklingshæmning. 

Efterspørgslen på ydelser stiger især inden for områderne autisme og vidtgående kommunikation, autisme og spiseforstyrrelse samt autisme og udfordrende seksualitet. 

Leverandører, der forud for det supplerende udbud allerede havde en kontrakt med VISO, fortsætter uændret. Der er kommet enkelte nye leverandører til, og der er sket udvidelser hos nogle af de leverandører, der allerede havde en kontrakt med VISO på de nævnte områder. De nye kontrakter træder i kraft 1. februar 2020 og løber til udgangen af april 2022. 

Udbud på døvblindeområdet

Livsvarige specialrådgivningsforløb til døvblindefødte og døvblindeblevne udbydes senere.

Udbud vedr. adoption uden samtykke

Området forventes udbudt efter samme fremgangsmåde og på samme vilkår som det netop overståede udbud på børne-, unge- og specialundervisningsområdet.

Den psykologfaglige specialrådgivning vedrørende adoption uden samtykke forventes udbudt til september 2020.

Sidst opdateret 16/07 2020