Udbud af VISO-ydelser

Læs om VISOs udbud af ydelserne specialrådgivning og udredning herunder om aktuelle og kommende udbud.

VISOs ydelser er udbudspligtige. Det betyder, at ydelserne specialrådgivning og udredning løbende skal i udbud for at sikre, at VISO har mulighed for at indgå kontrakt med de bedst kvalificerede leverandører. VISO informerer løbende om kommende udbud her på siden og på Socialstyrelsens udbudsside.

Se resultater fra udbud i VISO

Aktuelle og kommende udbud

Der er pt ingen aktive udbud i VISO. 

Socialstyrelsen sætter ydelser vedr. børn og voksne med NCL diagnose, herunder Spielmeyer-Vogt sygdommen, i udbud i løbet af efteråret 2018. Da disse ydelser på flere måder adskiller sig fra VISOs øvrige ydelser, udbydes de særskilt.

Livsvarige specialrådgivningsforløb til døvblindefødte og døvblindeblevne udbydes senere.

VISO forventer desuden at kunne annoncere et fælles udbud på børne- og unge- samt specialundervisningsområdet i anden halvdel af 2019.

VISO vil i den nærmeste fremtid udmelde datoer for dialogmøder om de kommende udbud. Dialogmøderne forventes at blive afholdt i starten af 2019.

Færre leverandører som følge af udbud

Socialstyrelsen og VISO har haft et ønske om, at leverandørerne skal være fagligt og økonomisk bæredygtige organisationer, der udgør stærke vidensmiljøer og kan basere deres rådgivning på praksis. Det har betydet, at store organisationer generelt har klaret sig bedre end små organisationer i vurderingen. De valgte leverandører kan både tilbyde specialrådgivning og udredning, og de har i stort omfang et dagligt samspil mellem vidensarbejde og socialfaglig praksis. 

Vurdering af tilbud

På hvert målgruppeområde vurderer en gruppe af videnspersoner fra Socialstyrelsen, inkl. VISO og Socialstyrelsens jurateam, tilbud i forbindelse med et udbud. 

Alle besvarelser af enkeltspørgsmål i tilbuddene er vurderet systematisk på en skala fra 1-9 ud fra de vurderingskriterier, der indgik i udbudsmaterialet. VISOs erfaringer med leverandøren er ikke indgået i vurderingen, og et afslag er ikke ensbetydende med, at vi vurderer, at leverandøren ikke kan levere ydelser i tilstrækkelig høj kvalitet. 

Læs mere om VISO og VISOs ydelser

Sidst opdateret 01/11 2018