Forside > VISO > Udbud i VISO

Udbud af VISO-ydelser

På denne side kan du holde dig orienteret om udbud i VISO, hvor både aktuelle og kommende udbud annonceres.

I de følgende afsnit præsenteres kommende udbud i VISO. Du kan også holde øje med med hjemmeside og nyhedsmail fra Socialstyrelsen for mere information om VISOs udbud.

Udbud af supplerende kontrakter på dele af voksenområdet

VISO udbyder nu supplerende delkontrakter vedr. specialrådgivning og udredning på udvalgte dele af voksenområdet: Erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse, demens samt udviklingshæmning. Tilbudsfristen er 30. september 2019.  

Få yderligere oplysninger om udbuddet

Efterspørgslen på VISOs ydelser gør, at VISO har brug for mere leverandørkapacitet. De kommende udbud på voksenområdet betyder supplering – og ikke udskiftning af – det aktuelle leverandørnetværk på disse delkontrakter. Leverandører, der allerede har en kontrakt med VISO på de nævnte områder, behøver derfor ikke at gøre noget, da deres kontrakter fortsætter uændret.

Udbud på børne-, unge- og specialundervisningsområdet

Tak for jeres gode inputs til VISOs udbudsmateriale vedr. udbud af VISO-ydelser på børne-, unge- og specialundervisningsområdet. VISO arbejder nu videre med jeres svar. Det forventes, at det endelige udbudsmateriale annonceres i september 2019. 

VISO inviterer til informationsmøde om udbudsmaterialet den 9. oktober kl. 10-12. Mødet afholdes på Odeon i Odense, og denne gang vil der også blive livestreamet fra mødet.

Tilmeld dig informationsmødet

Udbud af VISO-ydelser målrettet NCL-diagnose

Socialstyrelsen har gennemført et udbud af VISO-ydelser vedrørende børn, unge og voksne med en NCL-diagnose herunder Spielmeyer-Vogts sygdom og har tildelt opgaven til Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland. 

Læs mere om resultatet fra udbuddet

Udbud på døvblindeområdet

Livsvarige specialrådgivningsforløb til døvblindefødte og døvblindeblevne udbydes senere.

Sidst opdateret 05/09 2019