Udbud af VISO-ydelser på voksenområdet

Hold dig orienteret om kommende udbud i VISO-regi her på siden.

VISO forventer at kunne offentliggøre udbudsmateriale til ydelser på voksenområdet i efteråret 2017. 

Udbud på henholdsvis børn- og ungeområdet samt specialundervisningsområdet følger senere i to runder.

VISO informerer løbende om de kommende udbud her på siden. Nederst på siden findes eksempler på generelle spørgsmål og svar vedrørende de kommende udbud. Listen bliver løbende opdateret. 

Udbudsmaterialet vil blive offentligggjort på Socialstyrelsens almindelige udbudsside.

Socialstyrelsens udbudsside 

Socialstyrelsens kontrakter med VISO-leverandører er fra 1. januar 2016 omfattet af det såkaldte light-regime i udbudsloven. Nye kontrakter skal som følge heraf gradvist udbydes og indgås i overensstemmelse med disse regler. Leverandører, som leverer rådgivning og udredning for VISO, vil derfor fremover blive valgt via en udbudsproces. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvilke ydelser skal man kunne tilbyde for at komme i betragtning?

VISO yder gratis specialrådgivning og udredning om børn, unge og voksne, der har et handicap eller er socialt udsatte. Ydelserne (specialrådgivning og udredning) skal leveres af leverandører med særlig viden og kompetence inden for ét eller flere felter.

VISOs specialrådgivning og udredning er praksisbaseret. Som hovedregel er VISOs leverandører ikke blot enkelte specialister men et helt fagligt miljø, som i det daglige arbejde opbygger og vedligeholder et speciale, der kun findes få steder i landet.

På VISO-siderne her på Socialstyrelsen.dk kan du læse mere om VISOs ydelser og nuværende leverandørnetværk:

Gå til VISOs hovedside 

Hvem kan byde på levering af specialrådgivning og udredning?

Man kan som leverandør fx være en del af en region (en regional institution), en kommune (en kommunal institution), organiseret som en selvejende institution og/eller være en privat virksomhed.

Efter udbudsreglerne kan både selvstændige leverandører og leverandører, som indgår i samarbejde med andre fx i form af et konsortium, afgive tilbud på opgaverne.

Hvor lang tid har man til at udforme et tilbud?

Dette kan vi endnu ikke svare helt præcist på, men der forventes at være 1½ - 2 måneder mellem offentliggørelsen af et udbud, og fristen for indgivelse af tilbud.

Hvad skal et tilbud indeholde?

Tilbuddet skal indgives i en foruddefineret ramme, hvori temaerne for de forskellige dele af tilbuddet er beskrevet. Vi kan endnu ikke præcisere, hvilke temaer der bliver relevante.

Hvornår bliver udbuddet på voksenområdet annonceret?

Vi kan endnu ikke sige det præcist, men vi forventer, det bliver i efteråret 2017.

Hvornår kommer de nye kontrakter til at træde i kraft, og hvad sker der med de nuværende kontrakter?

De nuværende kontrakter på voksenområdet bliver opsagt med et halvt års varsel, når tidsplanen for udbuddet er endeligt fastlagt. De kontrakter, som indgås efter udbudsprocessen, gælder som udgangspunkt i 4 år.

Hvor kan vi finde informationer og frister for udbudsprocessen?

VISO informerer løbende om de kommende udbud her på siden. Når udbudsmaterialet er offentliggjort, vil det også kunne findes på styrelsens almindelige udbudsside.

Udbudssiden på Socialstyrelsen.dk

Hvem indgår VISO kontrakt med?

Hvis en leverandør er en del af en offentlig myndighed, fx en region eller en kommune, skal tilbuddet afgives af myndigheden. Hvis leverandøren er en selvstændig virksomhed, er det virksomheden, som afgiver tilbud. Specialisterne er ansat hos leverandøren og udfører de faglige ydelser i VISO-sagerne.

Hvis der er tale om en sammenslutning af virksomheder/et konsortium, skal disse afgive et samlet tilbud. Temaerne i udbudsmaterialet skal besvares samlet for konsortiet og ikke for hver deltager.

Hvor kan få man hjælp?

Socialstyrelsen vil afholde informationsmøder i forbindelse med lanceringen af udbuddet.

Frem til annoncering af udbudsmaterialet kan Socialstyrelsen kun svare på spørgsmål af mere overordnet karakter. Dvs. at Socialstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke kan besvare spørgsmål om den konkrete tilrettelæggelse af udbuddene og udformning af tilbud, før de enkelte udbud er iværksat.

Når udbudsprocessen er gået i gang, kan man stille spørgsmål direkte til det pågældende udbudsmateriale. Spørgsmål/svar vil blive offentliggjort løbende efter de gældende udbudsregler.

Sidst opdateret 20/04 2017