Forside > VISO > Udbud i VISO

Udbud af VISO-ydelser

Læs om VISOs udbud af ydelserne specialrådgivning og udredning herunder om aktuelle og kommende udbud.

VISOs ydelser er udbudspligtige. Det betyder, at ydelserne specialrådgivning og udredning løbende skal i udbud for at sikre, at VISO har mulighed for at indgå kontrakt med de bedst kvalificerede leverandører. VISO informerer løbende om kommende udbud her på siden og på Socialstyrelsens udbudsside.

Se resultater fra udbud i VISO

Aktuelle og kommende udbud

Socialstyrelsen har 21. november 2018 offentliggjort udbud af  ydelser vedr. børn og voksne med NCL-diagnose, herunder Spielmeyer-Vogts sygdom. Da disse ydelser på flere måder adskiller sig fra VISOs øvrige ydelser, udbydes de særskilt.

Læs mere om udbuddet

Livsvarige specialrådgivningsforløb til døvblindefødte og døvblindeblevne udbydes senere.

Ca. 180 interesserende leverandører deltog på VISOs dialogmøder d. 18. og 23. januar 2019. VISO tager de mange gode input med i vores videre arbejde med at udvikle udbudsmaterialet. Den aktuelle plan er, at udvalgte dele af udbudsmaterialet sendes i høring i foråret 2019, og at udbud på børn, unge og specialundervisningsområdet annonceres i 2. halvdel af 2019.

Se slides fra dialogmøder og oversigt over de foreløbige målgrupper i udbuddet.

Hold øje med denne side – og Socialstyrelsens nyhedsmail – hvor vi løbende orienterer om udbud i VISO.

Færre leverandører som følge af udbud

Socialstyrelsen og VISO har haft et ønske om, at leverandørerne skal være fagligt og økonomisk bæredygtige organisationer, der udgør stærke vidensmiljøer og kan basere deres rådgivning på praksis. Det har betydet, at store organisationer generelt har klaret sig bedre end små organisationer i vurderingen. De valgte leverandører kan både tilbyde specialrådgivning og udredning, og de har i stort omfang et dagligt samspil mellem vidensarbejde og socialfaglig praksis. 

Vurdering af tilbud

På hvert målgruppeområde vurderer en gruppe af videnspersoner fra Socialstyrelsen, inkl. VISO og Socialstyrelsens jurateam, tilbud i forbindelse med et udbud. 

Alle besvarelser af enkeltspørgsmål i tilbuddene er vurderet systematisk på en skala fra 1-9 ud fra de vurderingskriterier, der indgik i udbudsmaterialet. VISOs erfaringer med leverandøren er ikke indgået i vurderingen, og et afslag er ikke ensbetydende med, at vi vurderer, at leverandøren ikke kan levere ydelser i tilstrækkelig høj kvalitet. 

Læs mere om VISO og VISOs ydelser

Sidst opdateret 06/03 2019