Forside > VISO > Udbud i VISO

Udbud af VISO-ydelser

På denne side kan du holde dig orienteret om udbud i VISO, hvor både aktuelle og kommende udbud annonceres.

I de følgende afsnit præsenteres kommende udbud i VISO. Du kan også holde øje med med hjemmeside og nyhedsmail fra Socialstyrelsen for mere information om VISOs udbud.

Udbud på børne, unge og specialundervisningsområdet

VISO har i efteråret 2019 udbudt kontrakter vedr. specialrådgivning og udredning på børn, unge og specialundervisningsområdet. Tilbudsfristen var den 25. november 2019 kl. 12.  Socialstyrelsen er nu i gang med at vurdere de indkomne tilbud og vi forventer, trods omstændighederne, stadig at kunne give besked til tilbudsgivere i løbet af april. Tilbudsgivere vil modtage tilsagns- og/eller afslagsbreve via det digitale udbudssystem, EU-Supply.

Kontraktmøder vil dog sandsynligvis først vil blive afholdt i maj/juni. De indgåede kontrakter vil fortsat være med virkning fra 1. august 2020 til 31. juli 2025. 

VISO får flere specialister på dele af voksenområdet

Der er en stigende efterspørgsel på VISO-ydelser på dele af voksenområdet, og VISO udvider derfor kapaciteten. Efter en udbudsrunde i efteråret 2019 er der nu indgået supplerende kontrakter med leverandører af specialrådgivning og udredning på disse områder. Erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse, demens og udviklingshæmning. 

Efterspørgslen på ydelser stiger især inden for områderne autisme og vidtgående kommunikation, autisme og spiseforstyrrelse samt autisme og udfordrende seksualitet. 

Leverandører, der forud for det supplerende udbud allerede havde en kontrakt med VISO, fortsætter uændret. Der er kommet enkelte nye leverandører til, og der er sket udvidelser hos nogle af de leverandører, der allerede havde en kontrakt med VISO på de nævnte områder. De nye kontrakter træder i kraft 1. februar 2020 og løber til udgangen af april 2022. 

Udbud på døvblindeområdet

Livsvarige specialrådgivningsforløb til døvblindefødte og døvblindeblevne udbydes senere.

Udbud vedr. adoption uden samtykke

Specialrådgivning mv. vedrørende adoption uden samtykke udbydes senere.

Sidst opdateret 23/03 2020