Forside > VISO > Til VISO-leverandører > VIAS > Vejledning til årsskiftet 2017/2018

Vejledning til årsskiftet 2017/2018

VIAS vejledning til årsdeling af budgetter

VIAS er sat op til at håndtere budget og afregning opdelt pr. år. Leverancer kører dog typisk hen over flere år, og derfor skal uudnyttet budget i 2017 flyttes til 2018, idet budgettet ellers bortfalder. Den 28. november aktiveres en ”årsskifte-knap” i VIAS. Ved klik på denne knap flyttes uudnyttet budget automatisk til næste år.

For hver kørende leverance skal følgende udføres i perioden 28. november - 12. december 2017:

1. Logning af forbrug

Alle leverancer skal opdateres med korrekt logning. Sørg for at logge det forventede forbrug forud for resten af året før årsskifte-knappen benyttes.

2. Årsdeling af budgetter

Uudnyttet budget i 2017 flyttes til 2018. Det sker automatisk ved at trykke på årsskifte-knappen, som vil være aktiv i VIAS fra den 28. november. Ved tryk på årsskifte-knappen flyttes uudnyttet budget til 2018, og leverandøren kan selv godkende budgetændringen (årsdelingen).

Hvis I oplever at få fejl ved brug af årsskifte-knappen, kan det skyldes følgende:

  • Der er kun transporttimer tilbage at årsdele på aktiviteten. Der skal samtidig selvfølgelig også være faglige timer på samme aktivitet til årsdeling.
  • Hvis der er logget et overforbrug på en aktivitet, så kan man ikke benytte sig af årsskifte-knappen med det samme. Derfor vil proceduren her være, at budgettet først afstemmes, så det stemmer overens med det forbrugte. Når det er gjort, sendes budget til godkendelse hos VISO-konsulenten, hvorefter årsskifte-knappen så kan benyttes. For at kunne se om der er logget et overforbrug på en given leverance, er der udviklet en oversigt, som kan findes under Oversigter – Leverance overforbrug.


Årsskiftet skal være udført inden d. 12. december.


Billede til VIAS årsskifte

Sidst opdateret 17/11 2017