Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Undervisningsmoduler for VISO-specialister

Undervisningsmoduler for VISO-specialister

I VISO tilbydes introduktionsforløb for nye VISO-specialister samt kurser til både nye og erfarne specialister og administrativt personale.

VISO tilbyder undervisnings og erfaringsudvekslingsforløb i 5 moduler, for at sikre, at nye såvel som erfarne VISO-specialister har et opdateret kendskab til og forståelse for VISOs virke; herunder specialistrollen, forløbsprocessen, administrative procedurer og håndteringen af VIAS (VISOs Administrative System).

Hvert af de 5 moduler afvikles på én dag i tidsrummet 9.30 til 15. 

Modul 1-4 er et samlet, målrettet intro-forløb for nytilkomne VISO specialister, og forløbet stækker sig over ca. 1½ år.

Modul 5 er målrettet erfarne specialister.

Fold alle teksterne ud eller ind

Modul 1: Introduktion til VISO og VIAS

Indhold: Deltagerne får dels et overordnet kendskab til VISO og til VISO-forløbsprocessen, som beskrevet i VISO-håndbogen og dels et overordnet kendskab de basale funktioner i VIAS.

Målgruppen er helt nye VISO-specialister og VISO-relevant administrativt personale uden erfaring fra VISO-forløb.

Målet er, at deltagerne efter kurset kan påbegynde arbejdet med deres første VISO-forløb. 

Modul 2: Uddybet VIAS

Indhold: Deltagerne får indgående viden om brugen af VIAS. En stor del af undervisningen foregår ”hands-on” på egen medbragte bærbare pc og ved hjælp af cases i VIAS-sandkassen

Målgruppen er nyere VISO-specialister og VISO-relevant administrativt personale med faglig og/eller administrativ erfaring fra 1-2 gennemførte VISO-forløb.

Modul 2 anbefales ligeledes til erfarne specialister med deltagelse hvert andet, tredje år eller ved væsentlige ændringer i VIAS.

Målet er, at deltagerne efter endt kursus har opnået indgående viden om VIAS, således at de sikkert kan betjene funktionerne heri.

Modul 3: Uddybet VISO-håndbog med fokus på forløbsproces og specialistrollen

Indhold: Deltagerne får indgående viden om VISOs forløbsproces, og får lejlighed til at arbejde indgående med emner omkring forløbsprocessen og rollen som specialist.

Målgruppen er nyere VISO-specialister med erfaring fra 1-2 gennemførte VISO-forløb

Målet er, at deltagerne efter endt kursus har opnået indgående viden om forløbsprocessen og specialistrollen, så der arbejdes sikkert i rollen og med overblik over forløbsprocessen.

Modul 4: Erfaringsudveksling

Indhold: Formålet er sparring og erfaringsudveksling med specialistkolleger og VISO-konsulenter.

Målgruppen er nyere VISO-specialister, som har gennemgået modul 1, 2 og 3, og som efterfølgende har arbejdet med VISO-opgaveløsning i ½-1 år og opnået erfaring fra mindst 3 gennemførte VISO-forløb

Målet er, at deltagerne gennem sparring og udveksling af erfaringer og oplevelser fra arbejdet med VISO-forløb opnår en større sikkerhed i arbejdet som specialist

Modul 5: Brush-up og erfaringsudveksling

Indhold: Deltagerne får et brush-up på forløbsprocessen beskrevet i VISO-håndbogen og mulighed for sammen med specialistkolleger og fagkonsulenter at drøfte specialistrollen, forløbsprocessen samt dilemmaer og udfordringer og oplevelser fra VISO-forløbene.

Målgruppen er erfarne VISO-specialister med erfaring fra flere års VISO opgaveløsning

Deltagelse anbefales fortløbende med 2-3 års mellemrum eller ved væsentlige ændringer i VISO-håndbogen

Målet er, at deltagerne efter kurset med fornyet sikkerhed kan forvalte rollen som VISO- specialist, samt håndtere alle elementer i forløbsprocessen med afsæt i nyeste version af VISO-håndbogen.

Sidst opdateret 28/01 2019