Rapport om rådgivningssag

I forbindelse med afslutning af en rådgivningssag bedes du som leverandør udarbejde en kortfattet rapport, som du skal overdrage til henvender med kopi til VISO. Rapporten er den afsluttende del af rådgivningen og skal give henvender og VISO et kortfattet overblik over rådgivningens omfang og temaer.

Rapporten skal bruges til dokumentation for den gennemførte rådgivning - og der er derfor ikke behov for analytisk gennemgang af rådgivningsforløbet.

Rapporten skal:

 • Give henvender et samlet overblik.
 • Være kort og præcis.
 • Være formuleret i et almindeligt sprog med begrænset brug af fagbegreber.

Rapportens omfang og indholdselementer

VISO anbefaler som udgangspunkt, at rapporten maks. fylder to A4 sider. Rapporten bedes bygget op med følgende indholdselementer:

1. Indledning

Indledningen skal indeholde korte og klare oplysninger om henvendelsen:

 • Hvem er det, der har henvendt sig?
 • Hvem drejer henvendelsen sig om?
 • Personoplysninger (herunder om relevante diagnoser, funktionsnedsættelser, sociale problemstillinger, boligforhold, forsørgelsesgrundlag og beskæftigelse m.v.).
 • Opgavebeskrivelse (den opgavebeskrivelse, som blev formuleret i leveranceforslaget, bør medtages).

2. Oversigt over rådgivningsforløbet

Her gives en struktureret oversigt over, hvilke elementer der indgik i rådgivningen:

 • Hvornår er rådgivningen indledt og afsluttet?
 • Hvor mange rådgivningsmøder har der været afholdt?
 • Hvem har deltaget i møderne?
 • Hvad har de konkrete temaer for møderne været?

Såfremt at der under et rådgivningsforløb er sket ændringer - eksempelvis at opgaven er udvidet eller ændret - skrives ændringen i rapporten, så det klart fremgår, hvad der oprindelig var aftalt, og hvad der efterfølgende er kommet til.

Afgrænsning - ingen konkrete anbefalinger eller handleforslag

Rapporten må ikke indeholde konkrete anbefalinger og handleforslag for det videre arbejde, da den vurdering er kommunens ansvar.

Det er ikke VISOs opgave at give anbefalinger om supplerende behov i form af eksempelvis terapi, psykologisk undersøgelse, supervision m.v. VISO må endvidere ikke anbefale konkrete tilbud og foranstaltninger, da VISO ikke yder juridisk, men alene faglig rådgivning, og da dette er kommunens vurdering og bemyndigelse i forhold til det lokalt fastsatte serviceniveau.

Sidst opdateret 10/05 2015