Gå til indhold
Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Nyheder > Nyheder 2022 > Udløb af VISOs eksisterende kontrakter på voksenområdet

Udløb af VISOs eksisterende kontrakter på voksenområdet

Som det fremgår ovenfor, har VISO foretaget forventet tildeling af de nye VISO-delkontrakter på voksenområdet for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2027.

De eksisterende kontrakter på voksenområdet har udløbsdato d. 30. april 2022 med undtagelse af kontrakten vedr. senfølger, som udløber d. 31. maj i år grundet genudbud af delaftalen.

VISO vil frem til de respektive udløbsdatoer fortsat tildele alle nye sager på de eksisterende kontrakter. Tildelingen stopper først den dag, kontrakterne udløber. I er som leverandør fortsat forpligtet til at igangsætte og afslutte alle sager uagtet, at aktiviteter skal afholdes efter kontraktens udløb. Se endvidere kontraktens pkt. 20. Skulle det give anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte VISOs leverandørteam på leverandorteamviso@socialstyrelsen.dk.

Sidst opdateret 24/02 2022