Gå til indhold
Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Nyheder > Nyheder 2022 > Nyt informationsmateriale til fagpersoner og fordrevne ukrainere

Risiko for menneskehandel blandt fordrevne fra Ukraine

Sårbare mennesker er i risiko for at blive ofre for menneskehandel, når krig sender dem på flugt. Center mod Menneskehandel i Socialstyrelsen har derfor udarbejdet informationsmateriale til fagpersoner, som kan komme i kontakt med ukrainerne gennem deres arbejde.

Som led i indsatsen for at forebygge menneskehandel blandt de fordrevne fra Ukraine, der ankommer til Danmark, har Center mod Menneskehandel udarbejdet en folder målrettet fagpersoner, som kan komme i kontakt med ukrainere gennem deres arbejde.

Hent folderen til fagpersoner

Printvejledning af folder til fagpersoner:

For at printe pdf’en, skal du, når du udskriver, anvende følgende indstillinger:

  • Udskriv på begge sider
  • Vend på den korte side
  • Liggende
  • Udskriv i farver

Center mod Menneskehandel har desuden udarbejdet en flyer på engelsk/ukrainsk, som skal gøre ukrainere opmærksom på risiko for udnyttelse. Flyeren indeholder gode råd til at undgå at havne i en udnyttelsessituation og information om, hvor man kan henvende sig, hvis situationen opstår. Den indeholder også en QR-kode, som henviser til Center mod Menneskehandels hjemmeside, hvor informationen også gengives.

Flyeren er netop udkommet i en version 2 med enkelte justeringer. Flyeren kan også rekvireres i en trykt udgave eller som poster i A3 eller A4 ved henvendelse til Center mod Menneskehandel, v. Matilde Skov Danstrøm, msda@socialstyrelsen.dk.

Hent flyeren til ukrainere

Hvem er Center mod Menneskehandel?

Center mod Menneskehandel er i forbindelse med en organisationsændring i Socialstyrelsen i 2021 lagt sammen med VISO i en myndighedssøjle. Centret koordinerer og udvikler den landsdækkende sociale indsats og indsamler og formidler viden om menneskehandel i Danmark. Center mod Menneskehandel har en national hotline 70 20 25 50, hvor bl.a. samarbejdspartnere og borgere kan henvende sig ved mistanke om menneskehandel.

I konkrete sager kan Center mod Menneskehandel yde sparring, afholde udredende samtaler med personer, hvor der er mistanke om menneskehandel eller videreformidle sagen til andre relevante myndigheder ved behov. Center mod Menneskehandel har kontaktpersonsrolle for ofre og tilbyder støtte og rådgivning. Derudover koordinerer Center mod Menneskehandel samarbejdet med andre aktører på området gennem en række mødefora og netværksmøder på tværs af Danmark. Desuden underviser og opkvalificerer Center mod Menneskehandel relevante aktører, herunder andre myndigheder, faglige organisationer, NGO’er, studerende m.fl.

I kan finder mere information om menneskehandel og Center mod Menneskehandel på www.cmm.dk

Sidst opdateret 19/05 2022