Gå til indhold
Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Nyheder > Nyheder 2021 > Status på VISOs initiativer

Status på VISOs initiativer

VISO iværksatte i maj og september måned en række initiativer for at sikre, at økonomien kunne følge med. Det skete på baggrund af en stor stigning i efterspørgslen.

Effekten af initiativerne følges månedligt og nyeste status viser, at antallet af rådgivningsforløb for første gang i 2021 er lavere end i 2020. Der er med andre ord sket en stor og nødvendig opbremsning i igangsættelsen af nye rådgivningsforløb ift. foråret, hvor antallet af igangsatte rådgivningsforløb primo juni måned lå 10 pct. over samme tid i 2020.

Nyeste status viser samtidig også, at der fortsat i år tegner sig et markant merforbrug på den afsatte ramme til rådgivning. Faldet i igangsatte rådgivningsforløb slår først igennem på VISOs økonomiforbrug med nogle måneders ”forsinkelse”. Hos jer som leverandører mærkes nedgangen i nye rådgivningsforløb med det samme.

Vi fortsætter med at følge udviklingen, og det er vanskeligt på forkant at forudsige omfanget af efterspørgsel fra kommuner og borgere. Opbremsningen er nødvendig, fordi budgetoverskridelser er uholdbare og vi tænker, at vi med de fagligt begrundede initiativer har iværksat de rette tiltag.

Vi ønsker fortsat at yde så meget rådgivning som muligt, herunder også udredninger i de rådgivningsforløb, hvor udredning af afgrænsede problemstillinger er nødvendig for at kunne yde rådgivning.

Vi vil fortsætte med at holde jer orienteret om udviklingen og er klar over, at opbremsningen volder jer udfordringer. Tag endelig kontakt til os for dialog.

Sidst opdateret 03/11 2021