Gå til indhold
Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Nyheder > Nyheder 2021 > Nyt inspirationsmateriale til arbejdet med voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse, sociale problemstillinger

Nyt inspirationsmateriale til arbejdet med voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse, sociale problemstillinger

VIVE har – på vegne af Socialstyrelsen – udgivet en ny rapport og et hæfte til arbejdet med samfundets mest udsatte borgere.

Rapporten og videnshæftet henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse sociale problemstillinger. I de to produkter fremgår det, hvordan borgerforløb ser ud, når de er blevet så komplekse, at VISO bliver inddraget. Der er også inspiration til faglige tilgange og metoder til udredning af borgernes behov, problematikker, ressourcer og ønsker. Det er ikke en udtømmende oversigt over metoder, men skal i stedet ses som inspiration til det videre arbejde med at støtte borgerne til en bedre tilværelse.

Undersøgelsen baserer sig på en systematisk journalgennem­gang og interview med VISO-specialister og fagprofessionelle. Derudover er der foretaget et litteraturstudie, som har identificeret tilgange, redskaber og socialfaglige og psykologiske metoder.

Læs mere om det nye inspirationsmateriale på Socialstyrelsens hjemmeside 

Sidst opdateret 04/06 2021