Gå til indhold
Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Nyheder > Nyheder 2021 > Nye VISO-leverandører til rådgivning om adoption uden samtykke

Nye VISO-leverandører til rådgivning om adoption uden samtykke

VISO har efter udbud indgået kontrakter med tre leverandører af psykologfaglig rådgivning om adoption uden samtykke.

Udbuddet af VISOs psykologfaglige specialrådgivning vedrørende adoption uden samtykke er nu afsluttet. Der blev i alt modtaget fem tilbud. 

VISO indgår nye delkontrakter med tre leverandører, der fremover skal levere ydelser i forhold til det udbudte vidensområde og målgruppe. Der indgås kontrakt med:

  • Psykologcentret Israels Plads
  • MBT Rådgivning
  • Familieinstitutionen Bethesda

VISO opnår med de nye kontrakter at være dækket ind i forhold til de opgaver og den volumen, der blev udbudt. De nye kontrakter træder i kraft den 1. februar 2021 og løber til udgangen af januar 2026.

Den udbudte opgave

VISO har jf. servicelovens § 13, stk. 7 en særlig forpligtelse til at yde rådgivning til landets kommuner i sager, hvor de overvejer at indstille til adoption uden samtykke.

Rådgivningsforløbene består af socialfaglig og psykologfaglig specialrådgivning til kommunens fagprofessionelle. Rådgivningen ydes med henblik på at kvalificere oplysnings- og beslutningsgrundlaget i den enkelte sag og klæde kommunen på til at kunne gøre sig centrale overvejelser, håndtere dilemmaer og særlige opmærksomhedspunkter og foretage relevante sagsskridt.

De tre delkontrakter omfatter psykologfaglig specialrådgivning og udredning vedr. adoption uden samtykke i VISO-enkeltsager samt medvirken i afholdelse af kommunale temadagsforløb. Leverandørerne skal desuden indgå i videns- og netværksarbejde, hvis VISO vurderer, at det er aktuelt.

Læs mere om VISOs rådgivning om adoption uden samtykke

VISOs leverandørnetværk

Vi følger alle VISOs områder tæt for at sikre den fornødne fleksibilitet i leverandørfeltet, så vi til enhver tid kan imødekomme efterspørgslen. Hvis der skulle vise sig behov, som ikke er dækket af leverandørnetværket, vil der blive fulgt op med nye udbud.

Se lister over alle VISO-leverandører

Sidst opdateret 04/02 2021