Gå til indhold
Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Nyheder > Nyheder 2021 > Ny vejledning om momsfri og momspålagte ydelser i VISO-regi

Ny vejledning om momsfri og momspålagte ydelser i VISO-regi

Flere leverandører har efterspurgt mere viden om regler for moms, når der leveres VISO-ydelser. VISO har derfor udarbejdet en vejledning om dette.

Helt overordnet er alt, som det plejer:

  • Ydelser, der leveres af VISO-leverandører i enkelt- og gruppeforløb, vurderes fortsat som udgangspunkt at være fritaget for moms jf. momsfritagelsen for social forsorg og bistand. Det samme gælder leverandørernes udlæg til transport, overnatning mv. i forbindelse med enkelt- og gruppeforløb. For underleverandører kan der dog i få tilfælde gælde lidt andre regler (læs mere herom i afsnittet ”Brug af underleverandører”). Er en ydelse omfattet af momsfritagelsen for social forsorg og bistand, er den også fritaget for betaling af lønsumsafgift. VISO-leverandører er dermed fritaget for lønsumsafgift for de opgaver/forløb, som aftales med VISO.
  • Momsfritagelsen omfatter fortsat ikke vidensydelser og netværksmøder, og disse ydelser skal således stadig faktureres med moms. Det samme gælder som udgangspunkt udlæg til transport mv. i forbindelse med vidensydelser og netværksmøder.

Bemærk, at vejledningen alene kan anvendes på ydelser leveret i VISO-regi. VISO-leverandører, som leverer andre ydelser uafhængigt af VISO-samarbejdet, skal vurdere disse ydelser separat.

Find vejledningen her

Spørgsmål til vejledningen? Så send en mail til leverandorteamviso@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 09/09 2021