Gå til indhold
Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Nyheder > Nyheder 2021 > Løsningen er klar: VIAS reserverer automatisk flere timer ved nye leverancer

Løsningen er klar: VIAS reserverer automatisk flere timer ved nye leverancer

Nu er der landet en løsning for en teknisk reservation af timer hver gang en ny leverance bliver rekvireret.

I december informerede vi jer om en teknisk reservation af timer hver gang en ny leverance bliver rekvireret. Det skal hjælpe VISO og jer leverandører til i fællesskab at have et endnu bedre overblik over den aktuelle kapacitet på hver enkelt delaftale. Reservationen er ikke en rettesnor for, hvor lang tid en sag må eller bør tage; det er fortsat op til en konkret faglig vurdering i den enkelte sag.

Sådan bliver løsningen:

  • Reservationen bliver indført d. 2. februar
  • Leverancer rekvireret herefter vil automatisk reservere samlet 50 timer på rammen
  • Reservationen sker ved en ny standardaktivitet på alle forløb med titlen ”Teknisk reservation af timer til sag”
  • Aktiviteten skal slettes, når I udarbejder et leveranceforslag i VIAS
  • Der må ikke logges på aktiviteten.

Reservationens størrelse er fastlagt af VISO under hensyntagen til en stor forskellighed i omfanget af VISO-sager og vil være ens på tværs af alle delaftaler og leverandører. VISO vil løbende undersøge, om der er behov for justeringer af de 50 timer.

Har I spørgsmål til den tekniske reservation, kan I kontakte VISOs leverandørteam på leverandorteamviso@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 22/01 2021