Gå til indhold
Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Nyheder > Nyheder 2021 > Kender I til sager, hvor der kan være behov for rådgivning om sagsbehandling?

Kender I til sager, hvor der kan være behov for rådgivning om sagsbehandling?

VISO tilbyder rådgivning om sagsbehandling i enkeltsager eller flere sager med samme problematik.

Rådgivningen omhandler den socialfaglige kvalitet i sagsbehandling og kan ydes til en eller flere sagsbehandlere og ledere i kommunerne. Som leverandører er I tæt på de kommunale myndigheder og oplever sikkert nogle af de udfordringer, de har i forbindelse med sagsbehandlingen. Det kan komme til udtryk ved samarbejdsvanskeligheder, forskellige problemforståelser, højkonflikt eller lignende.
Hvis I kender til et igangværende eller afsluttet VISO-forløb, hvor VISOs rådgivning om sagsbehandling således kunne være relevant, er I velkomne til at informere de involverede om VISOs tilbud. I kan desuden kontakte VISO på tlf. 72 42 40 00 eller specialkonsulent Anne Marie Buchardt på tlf. 41 93 24 52 for at høre mere.

Sidst opdateret 12/03 2021