Gå til indhold

Nyheder 2021

Logning ved årsafslutning 2021
Inden længe venter årsskiftet. Det betyder, at der er en række datoer, I skal være opmærksomme på i forhold til logning af aktiviteter afholdt i 2021.
Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen
I løbet af efteråret 2021 sender VISO resultater fra tilfredshedsundersøgelsen til leverandørerne.
Status på VISOs initiativer
VISO iværksatte i maj og september måned en række initiativer for at sikre, at økonomien kunne følge med. Det skete på baggrund af en stor stigning i efterspørgslen.
VIAS-kurser får nyt format
Læs om nyt format til VIAS-kurser og hent vejledningskurser.
Tilmelding til VISO-konferencen 2021
Vær med, når VISO afholder sin årlige konference den 7. december 2021 på Nyborg Strand.
Lempede corona-restriktioner og VISOs rådgivning
Læs, hvordan I som VISO-specialister skal forholde jer til de lempede corona-restriktioner i rådgivningsforløbene.
Kom med på VISO-konferencen
Kom og vær med når VISO afholder sin årlige konference på Nyborg Strand, tirsdag den 7. december
Husk orienteringsmøde om status på initiativer i VISO
Vi minder om, at vi holder orienteringsmøde, hvor vi vil orientere om ny status på initiativerne iværksat i maj. Mødet afholdes d. 16. september kl. 15 - 16.
VIAS-introduktion bliver tilgængeligt online
Fra slutningen af september 2021 vil VIAS-introduktionen fremadrettet være tilgængelig online.
Kender I fagpersoner som ønsker mere viden om særligt udsatte voksne?
VISO holder i efteråret gå hjem-møder om arbejdet med borgere med både misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemer, og har brug for jeres hjælp til at finde relevante kommunale fagpersoner, som kunne være interesseret i at deltage.
Ny vejledning om momsfri og momspålagte ydelser i VISO-regi
Flere leverandører har efterspurgt mere viden om regler for moms, når der leveres VISO-ydelser. VISO har derfor udarbejdet en vejledning om dette.
Udbud: VISO-ydelser på voksenområdet
Socialstyrelsen udbyder kontrakter vedr. specialrådgivning og udredning på voksenområdet for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2027. Alt udbudsmateriale er nu tilgængeligt. Tilbudsfristen er d. 20. oktober 2021 kl. 12. Der holdes informationsmøde om udbudsprocessen d. 21. september
Info til leverandører på voksenområdet: Opsigelse af rammekontrakter
Socialstyrelsen har netop igangsat udbud om levering af specialrådgivning og udredning på voksenområdet med virkning fra 1. maj 2022. Læs her, hvad det betyder for rammekontrakterne.
Fysiske undervisningsmoduler
VISO vil fremadrettet give fysisk undervisning i modulerne 1 og 3.
VISO-konferencen 2021
Sæt kryds i kalenderen den 7. december 2021, hvor VISO afholder sin årlige konference.
Kontakt mellem VISO og leverandører under sommerferien
Inden længe starter sommerferien for mange af os, men VISO holder ikke ferielukket, og der vil således være behov for, at VISO-konsulenterne kan komme i kontakt med VISO-leverandørerne/specialisterne.
Nyt inspirationsmateriale til arbejdet med voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse, sociale problemstillinger
VIVE har – på vegne af Socialstyrelsen – udgivet en ny rapport og et hæfte til arbejdet med samfundets mest udsatte borgere.
Nyt projekt om indsats til personer med udviklingshæmning og et problematisk forbrug af rusmidler
VISO starter pr. 1. maj 2021 et nyt vidensprojekt om personer med udviklingshæmning og et problematisk forbrug af rusmidler.
Høring om kommende udbud på voksenområdet i VISO
I har nu mulighed for at komme med input til VISOs udbud på voksenområdet.
Kvalitetssikring af brugere i VIAS
VISO er i gang med kvalitetssikring i VIAS. Læs, hvad det betyder for jer.
Kender I til sager, hvor der kan være behov for rådgivning om sagsbehandling?
VISO tilbyder rådgivning om sagsbehandling i enkeltsager eller flere sager med samme problematik.
VISO-konferencen 2021
Sæt kryds i kalenderen den 7. december 2021, hvor der vil blive holdt spændende oplæg på årets VISO-konference
Husk at holde jeres kontaktoplysninger ajour
Det er vigtigt, at I holder kontaktpersonens og specialisternes kontaktoplysninger opdateret i VIAS.
Nye retningslinjer for forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser
Socialstyrelsen har for nyligt udgivet to sæt retningslinjer på det specialiserede børne- og ungeområde.
Nye datoer for undervisningsmoduler
Der er nu oprettet nye datoer for specialisters undervisningsmoduler frem til marts 2022.
Guide til forankring af VISO-viden i Bornholms Regionskommune
VISO har i samarbejde med Bornholms Regionskommune siden efteråret 2018 været i gang med et vidensprojekt om forankring og spredning af viden i forlængelse af VISOs rådgivningsforløb.
Nye VISO-leverandører til rådgivning om adoption uden samtykke
VISO har efter udbud indgået kontrakter med tre leverandører af psykologfaglig rådgivning om adoption uden samtykke.
Hvad betyder forsamlingsforbuddet for VISOs rådgivning?
Læs, hvad forsamlingsforbuddet betyder VISOs rådgivning.
Løsningen er klar: VIAS reserverer automatisk flere timer ved nye leverancer
Nu er der landet en løsning for en teknisk reservation af timer hver gang en ny leverance bliver rekvireret.
Informationsmøde om udbud af VISOs ydelser på voksenområdet
VISO holder virtuelt informationsmøde for interesserede tilbudsgivere d. 4. marts 2021.
Informationsmail sendes kun til kontaktpersoner
VISO sender informationsmailen til den kontaktperson hos den enkelte VISO-leverandør, som er registreret i VIAS.
Skærpede restriktioner og deres betydning for VISOs rådgivning
Læs, hvad de skærpede restriktioner betyder for VISOs rådgivning.
Sidst opdateret 03/11 2021