Nyheder 2020

Nyheder til VISO-leverandører 2020.
Nyt om coronasituationen
Med afsæt i fredagens pressemøde er der desværre igen udsigt til flere uger med markant ændrede vilkår for bl.a. vores måde at arbejde på.
Husker I at fordele timer ind i 2021?
Timerammerne for de kommende år er tilgængelige i VIAS. En retvisende fordeling af timerne i VIAS forhindrer unødvendig administration.
Udbud: VISO-ydelser om adoption uden samtykke
Socialstyrelsen udbyder VISOs ydelser af den psykologfaglige specialrådgivning og udredning vedr. adoption uden samtykke.
Ændringer på VISOs hjemmeside
VISOs hjemmesiden er blevet ændret. Læs mere om, hvad ændringerne består i.
Undervisningsmoduler frem til sommeren 2021
Du kan nu tilmelde dig undervisningsmoduler i VISOs introduktionsforløb frem til sommeren 2021.
Ny oplysningsfolder til borgere
I alle nye forløb, der oprettes, sender VISO automatisk en oplysningsfolder ud til borgere.
Ny adresse til VIAS
Læs nyheden om, at VIAS har fået ny adresse
Hold kontaktoplysninger ajour
Læs hvorfor det er vigtigt at holde kontaktoplysninger ajour
Projekt om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
Læs om nyt projekt der skal udvikle rådgivningen om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen
Leverandører vil årligt få tilsendt resultater fra tilfredshedsundersøgelsen
Modtagere af informationsmail
VISO trækker nu kontaktoplysninger fra VIAS til at udsende informationsmail
Sidst opdateret 21/09 2020