Gå til indhold

Nyheder 2020

Nyheder til VISO-leverandører 2020.
Hvad betyder de nye corona-restriktioner for VISOs rådgivning?
På pressemødet d. 7. december 2020 meldte regeringen ud, at nye skærpede retningslinjer bliver indført i 38 kommuner fra 9. december 2020 – 3. januar 2021. Samtidig blev de gældende nationale tiltag forlænget frem til d. 28. februar.
Nyt vidensprojekt om svære anbringelsessager i VISO
VIVE har undersøgt, hvad der kendetegner svære anbringelsessager med børn og unge i VISO.
Logning ved årsafslutning 2020
Inden længe venter årsskiftet. Det betyder, at der er en række datoer, I skal være opmærksomme på i forhold til logning af aktiviteter afholdt i 2020.
Ny hjælp i VIAS til overblik over kapacitet
I starten af det nye år indfører vi i VIAS en teknisk reservation af timer hver gang en ny leverance bliver rekvireret.
Kort nyt om udbud på voksenområdet
VISOs kontrakter med leverandører på voksenområdet udløber ved udgangen af april 2022. Det betyder, at vi er gået i gang med at planlægge næste udbudsrunde.
VISO får ny databehandler
Netcompany er ny databehandler i VISO fra starten af 2020.
Ophævelse af restriktioner i Nordjylland
Restriktionerne i de syv kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner) er ophævet pr. 23. november 2020.
Status på kvalitetssikring af leverandørernes praksis i VIAS
Læs mere om status på kvalitetsssikring i VIAS.
Udbud af VISOs ydelser vedrørende børn og unge med høretab
Socialstyrelsen udbyder VISOs ydelser vedr. børn og unge med høretab. Tilbudsfrist: 22. december 2020 kl. 12.00.
Restriktioner i syv nordjyske kommuner
Læs, hvad de skærpede restriktioner i syv nordjyske kommuner betyder for VISOs rådgivning.
Kvalitetssikring af leverandørernes praksis i VIAS
I starten af november vil leverandørteamet i VISO foretage en kvalitetssikring af jeres praksis i VIAS.
VISO-konferencen 2020 er aflyst
VISO-konferencen er aflyst på grund af situationen med corona.
Ekstra opstartsmodul til nye leverandører
Der er oprettet et ekstra opstartsmodul til nye leverandører d. 20. oktober 2020 på Hotel Nyborg Strand.
Kontaktpersonordningen genoptages
VISO genoptager kontaktpersonordningen. Det betyder, at I ved spørgsmål af mere generel karakter skal kontakte jeres pågældende kontaktperson i VISO, som fremgår af oversigten på VISOs hjemmeside.
Kommunerne er meget tilfredse med VISO
VISO har for fjerde år i træk foretaget en undersøgelse af kommunernes tilfredshed med VISOS rådgivning. Resultaterne af årets kommunesurvey viser, at kommunerne er meget tilfredse med rådgivningen.
Håndbog i lovende praksis på vej til jer
Socialstyrelsen har netop udgivet materiale med inspiration til, hvordan arbejdet med at vidensbasere og videreudvikle indsats og praksis kan systematiseres
To høringer vedr. børn og unge med høretab
Er I interesseret i børn og unge med høretab? Så har I nu mulighed for at bidrage med høringssvar til et ny vidensprojekt og et udbud om VISO-ydelser til målgruppen.
Nyt om coronasituationen
Med afsæt i fredagens pressemøde er der desværre igen udsigt til flere uger med markant ændrede vilkår for bl.a. vores måde at arbejde på.
Husker I at fordele timer ind i 2021?
Timerammerne for de kommende år er tilgængelige i VIAS. En retvisende fordeling af timerne i VIAS forhindrer unødvendig administration.
Udbud: VISO-ydelser om adoption uden samtykke
Socialstyrelsen udbyder VISOs ydelser af den psykologfaglige specialrådgivning og udredning vedr. adoption uden samtykke.
Ændringer på VISOs hjemmeside
VISOs hjemmesiden er blevet ændret. Læs mere om, hvad ændringerne består i.
Undervisningsmoduler frem til sommeren 2021
Du kan nu tilmelde dig undervisningsmoduler i VISOs introduktionsforløb frem til sommeren 2021.
Ny oplysningsfolder til borgere
I alle nye forløb, der oprettes, sender VISO automatisk en oplysningsfolder ud til borgere.
Ny adresse til VIAS
Læs nyheden om, at VIAS har fået ny adresse
Hold kontaktoplysninger ajour
Læs hvorfor det er vigtigt at holde kontaktoplysninger ajour
Projekt om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
Læs om nyt projekt der skal udvikle rådgivningen om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen
Leverandører vil årligt få tilsendt resultater fra tilfredshedsundersøgelsen
Modtagere af informationsmail
VISO trækker nu kontaktoplysninger fra VIAS til at udsende informationsmail
Sidst opdateret 09/12 2020