Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Kontaktpersonordning

Kontaktpersonordning

Formålet med kontaktpersonordningen er at medvirke til at skabe tryghed og tillid i samarbejdet mellem leverandører og VISO. Kontaktpersonerne vil være med til at sikre en tæt dialog om forhold, som har betydning for VISO-arbejdet.

Beskrivelse af rollen som kontaktperson hos leverandøren

Kontaktpersonen får ansvar for at videregive oplysninger og implementere nye tiltag fra VISO i sin organisation. Kontaktpersonen kan være en leder eller en anden person, der har mulighed for at sikre implementering af f.eks. ændrede arbejdsgange.

Kontaktperson hos leverandøren har følgende opgaver:

  • Koordinerer kommunikationen til og med Centrale VISO´s kontaktperson
  • Er ansvarlig for leverandørens anvendelse af VIAS, herunder at sikre aktuel og korrekt registrering/logning af aktiviteter i rådgivningsforløbene.
  • Formidler relevante informationer, som har betydning for VISO-arbejdet, fra leverandøren til Centrale VISO. Herunder fx ændringer i retningslinjer, ændringer i specialistgruppen, ændrede tilgange og metoder i VISO-arbejdet, efterspørgsel og opfølgning på udmeldinger fra VISO.
  • Det forudsættes, at kontaktpersonen har et aktuelt overblik over og indblik i VISO-arbejdet i egen organisation

Rollen som kontaktperson vedrører ikke:

  • Spørgsmål vedr. enkeltsager. Disse løses som hidtil mellem VISO-specialisten og VISO-konsulenten.
  • Tekniske spørgsmål vedr. brugen af VIAS. Disse løses som hidtil ved henvendelse til Supporten.
Sidst opdateret 20/04 2018