Forside > VISO > Til VISO-leverandører > Introduktionsforløb og kurser til VISO-specialister

Introduktionsforløb og kurser til VISO-specialister

I VISO tilbydes introduktionsforløb for nye VISO-specialister samt kurser til både nye og erfarne specialister og administrativt personale.

For at sikre at nye såvel som erfarne VISO specialister til enhver tid har et opdateret kendskab til og forståelse for VISOs virke; herunder specialistrollen, forløbsprocessen, administrative procedurer og håndteringen af VIAS (VISOs Administrative System), tilbydes vedvarende undervisnings- og erfaringsudvekslingsforløb.

Der udbydes i øjeblikket følgende kurser:

Fold alle teksterne ud eller ind

Introduktionskursus til VISOs sagsarbejde

Indhold:
Deltagerne får et overordnet kendskab til VISOs sagsproces, som beskrevet i Håndbogen – ”Sådan arbejder VISO” og en introduktion til de basale funktioner i VIAS. Målet er, at deltagerne efter kurset kan påbegynde arbejdet med første VISO-sag.

Målgruppe:
Introduktionskurset er forbeholdt specialister og administrativt personale hos helt nye VISO-leverandører, og for nyansatte specialister og administrativt personale hos eksisterende VISO-leverandører.

Specifikt VIAS-kursus

Indhold:
Deltagerne får en indgående viden om brugen af VIAS. Endvidere vil en del af undervisningen foregå som cases med ”hands-on” i VIAS-sandkassen på egen medbragt bærbare pc eller på låne pc. Målet er, at deltagerne efter endt kursus har opnået indgående viden om VIAS, således at de sikkert kan betjene funktionerne i VIAS.

Målgruppe:
Det specifikke VIAS-kursus er for alle specialister, som enten har opnået noget erfaring med VIAS eller har deltaget i Introduktionskursus til VISOs sagsarbejde.

Specifikt kursus i specialistrollen og Håndbogen "Sådan arbejder VISO"

Indhold:
Deltagerne får en indgående viden om VISOs sagsproces, og får lejlighed til at arbejde indgående med emner fra sagsprocessen og specialistrollen. Målet er, at deltagerne efter endt kursus har opnået indgående viden om sagsprocessen og specialistrollen, så der kan arbejdes sikkert og med overblik over sagsprocessen.

Målgruppe:
Det specifikke kursus i specialistrollen og Håndbogen er forbeholdt for nye specialister hos nye eller eksisterende leverandører.

Brush-up og erfaringsudvekslingskursus for erfarne specialister

Indhold:
Deltagerne får mulighed for at drøfte specialistrollen, sagsprocessen samt dilemmaer og udfordringer. Målet er, at deltagerne efter kurset kan forvalte VISO specialistrollen samt håndtere alle elementer i sagsprocessen sikkert.

Målgruppe:
Kurset er forebeholdt erfarne specialister med mere end 2 års erfaring som VISO-specialist

Sidst opdateret 13/11 2018