Gode råd for større organisation

Gode råd om organisering af VISO-arbejdet, hvis du som VISO-leverandør er en større organisation (mere end 5 medarbejdere).

Oplæring af nye medarbejdere

At arbejde som VISO-specialist er en særlig opgave, der kræver stor forståelse for de særlige rammer, man som fagperson arbejder indenfor. Derfor er det vigtigt, at nye medarbejdere hos VISOs leverandører modtager en grundig instruktion og klædes godt på til rollen som VISO-specialist. Som VISO-leverandør er det derfor en god idé at udarbejde et introduktionsprogram, som alle nye medarbejdere, der skal arbejde med VISO-sager, skal igennem. Programmet kan indeholde mange forskellige ting, men det er vigtigt at alle nye medarbejdere gennemgår en grundig sidemandsoplæring fra erfarne VISO-specialister.

Faglig sparring

VISO-sagerne er ofte meget komplekse, og som VISO-specialist arbejder man inden for rammer, man måske ikke er vant til. Som VISO-leverandør er det derfor en god idé at sikre, at der er gode rammer for faglig sparring for de medarbejdere, der arbejder med VISO-sager.

Udpegning af VISO-koordinatorer

Som større organisation kan det være en god ide at udpege en eller flere koordinatorer, der har ansvaret for arbejdet med VISO-sagerne. Det er vigtigt, at alle VISO-koordinatorerne har adgang til VIAS, og at VISO-koordinatorne sørger for, at alt relevant sagsmateriale løbende uploades i VIAS, ligesom alle relevante begivenheder skal skrives ind i sagshistorikken. Se en nærmere beskrivelse af hvilket materiale, der skal uploades i VIAS:

Dokumentation når en VISO-sag kører

Beredskab i forhold til medarbejderafgang og længerevarende sygdom

Som VISO-leverandør er det en god ide at have klare aftaler om, hvem der tager over i VISO-sagerne ved længerevarende sygdom, eller hvis en medarbejder stopper. Det er også vigtigt at sørge for, at VISO-sagerne kan føres videre af andre så smertefrit som muligt. Det er derfor vigtigt, at alt relevant materiale løbende uploades i VIAS, og at alle relevante begivenheder noteres i sagshistorikken i VIAS, så en anden medarbejder kan overtage sagen. Se en nærmere beskrivelse af hvilket materiale, der skal uploades i VIAS:

Dokumentation når en VISO-sag kører

Sidst opdateret 10/05 2015