Forside > VISO > Til VISO-leverandører

Til VISO-leverandører

Her finder du informationer til brug for dit arbejde som leverandør for VISO.

Som VISO-leverandør er der vigtigt, at I holder jer orienteret om retningslinjer for arbejdsgange i rådgivningsforløb samt udviklingstiltag og ændringer i VISO. I den forbindelse skal man som leverandør gøre brug af VISOs håndbog samt læse VISOs informationsmail. 

VISOs håndbog "Sådan arbejder VISO"

VISOs håndbogen "Sådan arbejder VISO'" beskriver processen i VISO-forløb.

Håndbogen indeholder retningslinjer og vejledninger om arbejdsgangene for VISO-leverandører og VISO-konsulenter. Den er tænkt som et opslagsværk til daglig brug i arbejdet med VISO-opgaver.

Sådan arbejder VISO (pdf)

VISO-opgaverne vedrører komplekse individuelle problemstillinger, og håndbogen er derfor ikke udtømmende.

VISO opdaterer løbende håndbogen. Har du nogen kommentarer, ideer, ændringer med videre til håndbogen, er du velkommen til at kontakte os på .

Information fra VISO

VISO lægger vægt på en løbende dialog med leverandørnetværket og udsender løbende informationsmails med informationer, der har betydning for det konkrete samarbejde mellem VISO og leverandørerne. 

Informationsmailen sendes til kontaktpersonen hos den enkelte VISO-leverandør. Det bliver hermed den enkelte kontaktpersons opgave at videreformidle informationer fra VISO, herunder nyt om VIAS, til øvrige VISO-specialister i vedkommendes organisation.

Læs mere om kontaktpersonordningen

Ønsker du som leverandør at ændre hvem der er kontaktperson, kan du sende en mail til 

Sidst opdateret 08/04 2019