Forside > VISO > Rådgivning til fagfolk > Rådgivningsforløb

Rådgivningsforløb

Rådgivningsforløb består typisk af en række rådgivningsmøder mellem fagpersoner og VISOs specialister

Et VISO-forløb kan bestå af rådgivning til fagpersoner, borgeren, pårørende og/eller en hel personalegruppe.

Processen i et VISO-rådgivningsforløb kunne se sådan ud: Du ringer som fagperson/myndighedsperson til VISO og får en afklarende samtale med en VISO-konsulent. Herefter sender du et henvendelsesskema til VISO. Vejledning hertil står i selve skemaet.

Henvendelsesskemaer

Afklarende møde


Hvis VISO vurderer, at der er behov for at starte et rådgivningsforløb, så vil VISO-konsulenten udvælge en relevant specialist. Specialisten vil derefter kontakte dig med henblik på at aftale et afklarende møde, hvori borgeren typisk også vil deltage.
Til det afklarende møde drøfter du og involverede parter sagens problemstillinger og finder frem til hvad forløbet skal indeholde. Herefter tilrettelægger specialisten et rådgivningsforløb, som består af et antal rådgivningsmøder. Her vil specialisten for eksempel undervise fagpersoner omkring borgeren i metoder og tilgange, som bedre kan støtte og hjælpe borgeren.

Afsluttende møde og -rapport


Ved rådgivningsforløbets slutning afleverer specialisten en afsluttende rapport til dig. Rapporten samler op på forløbet og indeholder anbefalinger til det fremadrettede arbejde. Specialisten og forløbets øvrige parter holder et afsluttende møde, hvor man drøfter og evaluerer rådgivningsforløbet.

Tilfredshedsundersøgelse


Efter det afsluttende møde udsender VISO et spørgeskema til dig, hvor vi beder dig om at vurdere dit udbytte af forløbet. På denne måde kan VISO bruge dine erfaringer i lignende forløb.

Sidst opdateret 12/07 2018