Forside > VISO > Rådgivning til fagfolk > Myndighedsydelsen

Myndighedsydelsen

VISO tilbyder en ny rådgivningsydelse på myndighedsniveau fra d. 1. oktober 2018. Kontakt VISO for at få et forløb.

Rådgivningen er målrettet en eller flere sagsbehandlere og ledere på myndighedsniveauet i kommunerne på børne- og voksenområdet.

Hvad rådgives der om i myndighedsydelsen?

Fagkonsulenten rådgiver om den socialfaglige del af sagsbehandlingen. Det sker med afsæt i en analyse af en eller flere sager, hvor der fokuseres på fire pejlemærker for god kvalitet:

  • Inddragelse af borgeren
  • Faglig udredning af borgeren
  • Den rette indsats til borgeren
  • Opfølgning herpå

Derefter overleverer fagkonsulenten anbefalinger til kommunen i relation til disse fire pejlemærker. Kommunen vælger de anbefalinger, som de vil arbejde videre med i en udviklingsplan. Derefter tilbydes der rådgivning på 1-3 opfølgningsmøder med udviklingsplanen som tema og eventuelt andre ønsker, kommunen måtte have.

Hvad er kriterierne for at få myndighedsydelsen?

  • Rådgivningen gives i forlængelse af et eller flere VISO-rådgivningsforløb (det må gerne være gamle forløb)
  • Rådgivningen kan kun gives under og efter et almindeligt VISO-forløb – ikke før
  • Den lokale ledelse er direkte involveret i forløbet
  • Kommunen laver en udviklingsplan på baggrund af VISOs anbefalinger

Pilottest af myndighedsydelsen i efteråret 2018

Myndighedsydelsen tilbydes fra d. 1. oktober og de første 15 forløb vil være en del af en pilottest.

Pilottesten skal sikre, at ydelsen tilpasses jeres behov, så rådgivningen efterfølgende forankres i jeres myndighedssagsbehandling. Så gør jeres indflydelse gældende og bliv pilotkommune!

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvad er forskellen på myndighedsydelsen og et almindeligt VISO-forløb?

Rådgivningen i VISOs almindelige rådgivningsforløb er målgruppespecifik i forhold til metoder og indsatser på konkret borgerniveau. Rådgivningen leveres af VISOs specialister. Rådgivningen i myndighedsydelsen er rettet mod myndighedssagsbehandlingen. Rådgivningen leveres af VISOs konsulenter.

Hvilke sager er relevante for myndighedsydelsen?

Myndighedsydelsen kan tilbydes i stort set alle sager, hvor der har været et VISO-forløb tidligere. Det væsentlige er at rådgivningen gives til myndighedsniveauet. Hvis I ønsker rådgivning til større kvalitet i jeres sagsbehandlingen, vil det i alle sager, altid være relevant at se på om kvaliteten kan løftes i forhold til inddragelse, faglig udredning, rette indsats og opfølgning i forhold til jeres sagsbehandling.

Sidst opdateret 01/11 2018