Forside > VISO > Rådgivning til fagfolk > Enkeltpersoner og familier

Enkeltpersoner og familier

VISO er et tilbud til dig som fagperson på det sociale område og på specialundervisningsområdet, når din kommune har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Rådgivning

Rådgivning i personsager har udgangspunkt i borgens behov.

Et forløb kan bestå af sparring til dig som fagperson eller af kortere- eller længerevarende rådgivningsforløb med dig, borgeren, pårørende og/eller en hel persongruppe.

Det er udelukkende PPR, der kan beslutte, om der skal rettes henvendelse til VISO for at få rådgivning i relation til specialundervisning og specialpædagogiske problemstillinger.  Rådgivningen kan gives til fagpersoner og forældre.

Godkendelse fra leder

VISO stiller krav om ledelsesinvolvering i form af godkendelse fra en leder, når der er ønske om at få iværksat en VISO-sag.

Rådgivning rettet mod institution eller tilbud

Der skal deltage en leder fra institutionen eller tilbuddet i de møder, der afholdes i forbindelse med sagens indledning og afslutning, hvis rådgivningen retter sig mod institutionen eller tilbuddet.

Rådgivning rettet mod kommunal myndighed

Der skal deltage en leder på kommunalt myndighedsniveau i de møder, der afholdes i forbindelse med sagens indledning og afslutning, hvis sagen er særligt kompliceret. I alle andre sager anses det generelt for tilstrækkeligt, at sagsbehandleren deltager i disse møder som repræsentant for myndigheden.

Sidst opdateret 30/09 2016