Forside > VISO > Rådgivning til borgere > Særligt om rådgivning til borgere

Særligt om rådgivning til borgere

VISO er ikke en klageinstans, og VISOs specialrådgivning er vejledende.

VISOs specialrådgivning er vejledende. En kommune er derfor ikke forpligtet til at følge VISOs anbefalinger, men disse skal indgå i den samlede vurdering, når kommunen træffer en afgørelse. VISO kan ikke yde hjælp til vurdering af kommunale beslutninger eller generel juridisk rådgivning i øvrigt. 

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse truffet af kommunen, skal du følge den klagevejledning, der følger med afgørelsen.

Dommerhammer på bord 450x253

Sidst opdateret 16/04 2015