Hvad koster det?

VISOs specialistrådgivning er gratis, og som borger får du refunderet transportudgifter, hvis det er nødvendigt at rejse langt for at komme til VISOs specialister.

Transportudgifter dækkes

I forbindelse med specialistrådgivning fra VISO, kan der blive tale om, at du selv skal rejse til og fra den specialist, som VISO har anvist.

Hvis afstanden til eller fra VISOs specialist er mindre end 50 km, skal du selv afholde udgiften til transport.
Overstiger afstanden mellem dig og specialisten 50 km, kan du få dækket dine nødvendige rejseudgifter, hvis udgiften ikke bliver dækket af en anden myndighed i forbindelse med sagsbehandling.

Udredning i VISO sker altid på kommunens foranledning, og kommunen skal derfor afholde eventuelle transportudgifter.

Definition af transportudgifter

Ved transportudgifter forstås udgifter til transport mellem din bopæl eller midlertidige opholdssted og det sted, hvor du skal modtage specialistrådgivning, samt andre nødvendige rejseudgifter.

For at få dækket omkostningerne skal du vælge den efter forholdene billigste, forsvarlige transportmetode. Hvis rejsen gør det nødvendigt, at du overnatter, dækkes også udgifter hertil (hoteldispositionsbeløb), og du kan få udbetalt time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets regler for tjenesterejser.

Hvis ledsagelse er nødvendig på grund af alder eller helbredstilstand, kan en ledsager ligeledes få dækket sine udgifter.

Hvis du ønsker mere information om reglerne for godtgørelse af transportudgifter:

Læs nærmere i bekendtgørelsen om befordringsudgifter

Sidst opdateret 05/05 2015