Forside > VISO > Rådgivning til borgere > Hvad koster VISOs rådgivning?

Hvad koster VISOs rådgivning?

VISOs rådgivning er gratis. Som borger får du refunderet transportudgifter, hvis det er nødvendigt at rejse langt for at komme til VISOs specialister.

VISOs rådgivning er gratis. Du skal dog selv betale udgiften til transport, hvis afstanden til eller fra VISOs specialist er mindre end 50 km.

Overstiger afstanden mellem dig og specialisten 50 km, kan du få dækket dine nødvendige rejseudgifter. Dette gør sig ikke gældende, hvis udgiften bliver dækket af en anden instans i forbindelse med sagsbehandling.

Udredning i VISO sker altid på kommunens foranledning, og kommunen skal derfor betale eventuelle transportudgifter.

Definition af transportudgifter


Transportudgifter er udgifter til transport mellem din bopæl eller midlertidige opholdssted og det sted, hvor du skal modtage specialistrådgivning. Transportudgifter kan er også omfatte andre nødvendige rejseudgifter.

For at få dækket omkostningerne skal du vælge detn efter forholdene billigste transportmiddeletode. Hvis rejsen gør det nødvendigt, at du overnatter, kan du også få dækket udgifter hertil (hoteldispositionsbeløb). Du kan få udbetalt time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets regler for tjenesterejser.

Har du en nødvendig ledsager på grund af alder eller helbredstilstand, kan din ledsager ligeledes få dækket sine udgifter.

Læs nærmere i bekendtgørelsen om befordringsudgifter.

Bekendtgørelsen om befordringsgodtgørelse på retsinformation.dk

Sidst opdateret 22/09 2017