Rådgivning til borgere

VISO tilbyder gratis rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet, uanset hvor i landet du bor.

VISO er med til at sikre, at du som borger får den mest kvalificerede rådgivning inden for det sociale område og specialundervisningsområdet.

Størstedelen af den rådgivning, som du har brug for, kan du få hos din kommune. Derfor er det ofte en god idé, at du henvender dig til kommunen først. VISO træder til, når der er brug for supplerende viden.

Eksempler på VISOs rådgivning af borgere

 • Har du som voksen fået en diagnose (eksempelvis ADHD eller Asperger) og er i tvivl om, hvad det betyder for din hverdag, kan du søge rådgivning hos VISO, såfremt din egen kommune ikke kan yde denne rådgivning. Du vil kunne blive rådgivet om strategier og handlemuligheder i din hverdag.
 • Kæmper du som voksen med senfølger efter seksuelle overgreb som barn, kan rådgivning gennem VISO måske være en mulighed, hvis du ikke har brug for behandling eller terapi (som søges andre steder). Du vil kunne blive rådgivet om reaktioner og mønstre på baggrund af de overgreb, du har været udsat for, samt rådgivning om håndtering og strategier i forhold til din dagligdag.

Hvad kan VISO hjælpe dig med?

VISO yder rådgivning og udredning om:

Fold alle teksterne ud eller ind

Udsatte børn, unge og voksne

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe på udsatteområdet.

Voksne:

 • Sindslidelse og misbrug.
 • Dybe personlighedsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd og misbrug.
 • Sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Misbrugere udenfor behandlingsmæssig rækkevidde (både stof- og alkoholmisbrugere).
 • Voksne med senfølger af incest.
 • Familier med misbrugsproblemer, vold m.v.
 • Gravide stofmisbrugere.
 • Sindslidende med karakterafvigelser, personlighedsforstyrrelser og psykosociale problemstillinger.
 • Unge mennesker med debuterende skizofreni og borderline forstyrrelser
 • Demenstilstande med udadreagerende adfærd.
 • Personer med komplicerede ADHD tilstande.

Børn og unge:

 • Seksuelle overgreb, både krænker og krænkede.
 • Stærkt udadreagerende og svært indadreagerende.
 • Gråzone-problematikken, som f.eks. de sager, der grænser op til handicap- og psykiatriområdet.
 • Børn, unge og familier med anden etnisk baggrund, som f.eks. er sekundært traumatiserede.
 • Børn og unge med massive misbrugsproblemer.
 • Svært kriseramte familier.
 • Kriminelle børn og unge.

Børn, unge og voksne med handicap

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe børn, unge og voksne med handicap.

 • Personer med udviklingshæmning, der fx er kriminelle eller har en psykiatrisk lidelse.
 • Personer med omfattende kognitive, fysiske og/eller sociale følger af hjerneskade.
 • Personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
 • Personer med sjældne handicap, herunder Spiel Meyer-Vogt og Huntingtons Choerea.
 • Personer med multiple handicap, herunder kommunikationshandicap.
 • Personer med bevægelseshandicap, der tillige har andre handicap.
 • Syns-, høre- og døvblindeområderne.
 • Hjælpemiddel- og boligområderne.
Sidst opdateret 01/07 2016