Faglige konsulenter

I VISOs centrale enhed i Odense tager de faglige konsulenter imod henvendelser fra borgere, kommuner, institutioner og tilbud.

Den centrale enheds konsulenter er i tæt kontakt med det landsdækkende leverandørnetværk, som leverer specialistråd­givning og udredning - og med vidensfunktionen i fagkontorerne i Socialstyrelsen.

Odense Domkirke 450x253

Sidst opdateret 16/04 2015