Den faglige bestyrelse

VISO følges af en faglig bestyrelse, der afholder møder 3 gange årligt. Bestyrelsen udpeges for fire år ad gangen, og den nuværende bestyrelse har virket siden foråret 2015.

Bestyrelsens opgaver er at:

 • Rådgive direktøren for Socialstyrelsen om VISO's faglige virksomhed.
 • Vurdere og komme med forslag til prioritering af VISO's indsatsområder.
 • Pege på områder med behov for vidensudvikling.
 • Vurdere niveauet af VISO's konkrete indsats.

VISO's faglige bestyrelse:

 • Anders Lynge Madsen (Formand)
 • Hanne Stig Andersen (Kontorchef, Handicapkontoret, Social-, Børne- og Integrationsministeriet)
 • Mette Heidemann (Social- og Sundhedsdirektør, Middelfart Kommune)
 • Vibeke Kinch (Kommunaldirektør, Fanø Kommune)
 • Mette Tranevig (Konsulent, KL)
 • Hanne Bertelsen (Konsulent, KL)
 • Thorkild Olesen (Formand, Danske Handicaporganisationer (DH))
 • Heidi Thamestrup (Formand, Landsforeningen Autisme)
 • Hanne Wiingaard (Medlem af Forretningsudvalget i Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP))
 • Palle Tofte (Leder, Center for Socialt Arbejde)
 • Ole Jepsen (Regionsmedlem, Region Midtjylland)
 • Lotte Groth-Andersen (Kontorchef, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)
Sidst opdateret 02/02 2016