Organisationen VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud.

VISOs arbejde har hjemmel i serviceloven. Se nedenstående link:

VISOs bekendtgørelse

I VISOs organisation indgår:

  • Den centrale enhed i Odense med VISOs socialfaglige konsulenter fra Team Børn/Unge & Specialundervisning og Team Voksne, administrative konsulenter i Team Support samt VISOs sekretariat.
  • Det landsdækkende leverandørnetværk, som bliver tilknyttet VISOs sager.
  • Vidensfunktionen, som sker i tæt samarbejde med fagkontorerne i Socialstyrelsen.
  • En faglig bestyrelse, som bidrager til udviklingen af VISOs faglige virksomhed. 
Sidst opdateret 16/03 2017