Organisationen VISO

VISOs opgaver er fastlagt i serviceloven, og VISO er inddelt i forskellige organisatoriske enheder.

I VISOs organisation indgår:

 • VISOs centrale enhed bestående af:
     -   Socialfaglige konsulenter fordelt i Team Børn/Unge og
         Specialundervisning og Team Voksne
     -   Administrative og akademiske medarbejdere i en support- og
         sekretariatsfunktion
 • Leverandørnetværket
 • En faglig bestyrelse

VISOs centrale enhed er placeret i Odense, mens VISOs leverandørnetværket fordeler sig rundt i hele landet.

Hjemmel for VISOs arbejde

VISOs opgaver er fastlagt i serviceloven:

VISOs bekendtgørelse på Retsinformation.dk

Sidst opdateret 10/08 2018