Gå til indhold
Forside > VISO > Om VISO > Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Her kan du finde ofte stillede spørgsmål og svar omkring VISO.

Kan en borger henvende sig til VISO på andres vegne?

Ja. Du kan altid henvende dig til VISO for at få specialistrådgivning i din egen sag og dit barns sag. Hvis du henvender dig om din ægtefælles/samlevers sag, dine forældres eller søskendes sag, skal du som pårørende have det fornødne samtykke fra de pågældende.

Hvad koster bistand fra VISO?

VISOs ydelser er gratis. Der kan dog under visse omstændigheder blive mindre transportudgifter for dig som borger. Større udgifter kan refunderes. Ring og snak med VISO-konsulenten, hvis du får behov for det.

Jeg er utilfreds med kommunens sagsbehandling. Kan VISO hjælpe mig?

VISO hjælper med den menneskelige og pædagogiske indsats, men ikke med juridiske spørgsmål eller vurdering af kommunale beslutninger.
Hvis du er utilfreds med kommunens opgaveløsning, kan du ofte få information og rådgivning hos DUKH. Hvis du ønsker at klage over en kommunal afgørelse, skal du følge klagevejledningen, som er vedlagt afgørelsen. Ankestyrelsen varetager behandlingen af klager over kommunernes afgørelser.

Kan man som borger få rådgivning i VISO uden kommunen er involveret?

Ja. Men VISO har bedre mulighed for at gøre gavn, hvis de fagpersoner, der hjælper i det daglige, bliver inddraget i forløbet sammen med VISO.

Kan man som borger bede om en udredning i VISO?

Nej. VISO kan ikke tilbyde udredninger i borgerforløb uden kommunes deltagelse. VISO kan, hvis det vurderes relevant, udarbejde en supplerende udredning, men kun i de henvendelser, hvor kommunen har givet tilsagn om det.

Kan jeg som borger få aktindsigt i min VISO-sag?

Ja. Du har ret til aktindsigt i din egen sag, herunder indsigt i notater om udredning og vejledning efter reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven og til indsigt efter persondataloven. Du kan henvende dig til både kommunen og VISO for at få dokumenterne.

Kan VISO finde et egnet dag- eller døgntilbud til en person med særlige behov?

VISO kan ikke anvise plads eller pege på et konkret tilbud. Her får du den bedste hjælp fra visitatorerne i kommunen og regionen og fra Tilbudsportalen. VISO kan imidlertid rådgive i anbringelsesprocessen og fx hjælpe med at beskrive, hvilke behov den pågældende person har, og hvilke krav det stiller til et evt. tilbud.

Kan VISO foretage en økonomisk vurdering af et konkret tilbud?

Nej.

Kan en kommunal forvaltning efterspørge en undersøgelse i VISO (fx en psykologisk undersøgelse)?

Der kan fremsættes et ønske om en udredning i forbindelse med et rådgivningsforløb. Det vil dog altid bero på en konkret individuel vurdering i forbindelse med henvendelsen til VISO. 

Jeg mangler en fortolkning af praksis på et bestemt lovområde. Kan VISO hjælpe med det?

Nej. VISO hjælper med den menneskelige og pædagogiske indsats, men ikke med juridiske spørgsmål eller administrativ praksis i kommunerne.

Hvordan foregår rådgivningen helt praktisk?

Vores kontor i Odense afdækker først din problemstilling. Dernæst rådgiver VISO enten via de socialfaglige konsulenter i Odense eller via et netværk af specialister i hele landet. Det afhænger af dit problem.

Sidst opdateret 01/03 2021