Gå til indhold
Forside > VISO > Om VISO > Den faglige bestyrelse

Den faglige bestyrelse

VISO følges af en faglig bestyrelse, der afholder møder 3 gange årligt. Bestyrelsen udpeges for fire år ad gangen, og den nuværende bestyrelse har virket siden 1. juli 2019.

Bestyrelsens opgaver er at:

  • rådgive direktøren for Socialstyrelsen om VISO's faglige virksomhed
  • vurdere og komme med forslag til prioritering af VISO's indsatsområder
  • pege på områder med behov for vidensudvikling
  • vurdere niveauet af VISO's konkrete indsats. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Se bestyrelsesmedlemmer

 • Anette Laigaard (formand)
 • Anna Sofie Weigaard Jørgensen (indstilling fra Undervisningsministeriet)
 • Ask Løvbjerg Abildgaard (indstilling fra Danske Handicaporganisationer)
 • Hanne Bertelsen (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Heidi Thamestrup (indstilling fra Danske Handicaporganisationer)
 • Katrine Nørtoft Magelund (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Knud Aarup (indstilling fra brugerorganisationer på udsatteområdet)
 • Lise Plougmann Willer (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Malene Busk Kjeldgaard Larsen (indstilling fra Danske Regioner)
 • Mette Heidemann (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Signe Maria Christensen (indstilling fra Social- og Indenrigsministeriet - tidl. Børne- og Socialministeriet)
 • Søren Skjødt (indstilling fra Børnesagens Fællesråd)
Sidst opdateret 31/07 2019