Forside > VISO > Koordinering af specialrådgivning (KaS)

Koordinering af specialrådgivning under VISO (KaS)

Den mest specialiserede specialrådgivning om syn, hørelse, døvblindhed, epilepsi mv. er samlet i et nationalt netværk under VISO.

Organiseringen under VISO skal sikre, at alle fagfolk, borgere og pårørende, der har behov for en meget specialiseret rådgivning også har adgang til den.

Med andre ord skal det være behovet – ikke kommunens beliggenhed eller borgerens adresse – der er afgørende for, hvilken rådgivning man kan få.

Både fagpersoner og borgere kan kontakte de forskellige leverandører direkte. Henvendelsen skal derfor ikke nødvendigvis gå igennem VISO. Alle seks leverandører er landsdækkende, og du kan derfor benytte dig af deres rådgivning mv. uanset, hvorfra i landet du henvender dig.

Specialrådgivning mv. er samlet hos seks leverandører.

Målgrupper og ydelser hos de seks leverandører

Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med medfødt døvblindhed, erhvervet døvblindhed 
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion
www.cdh.rn.dk

Konsortium mellem Center for Høretab og CDH
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med hørenedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion
www.cfh.dk samt www.cdh.rn.dk

Institut for Kommunikation og Handicap
Målgruppe: Førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed
www.sku.rm.dk/specialrådgivningen

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
Målgruppe: Unge og voksne (14+ år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed
www.ibos.dk

Specialrådgivning om epilepsi v. Filadelfia
Målgruppe: Børn, unge og voksne (0+ år) med epilepsi
Ydelser: Rådgivning, vidensarbejde
www.soe.filadelfia.dk

Synscenter Refsnæs
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion
www.synref.dk

Mere info

Du kan læse mere om lovforslaget for koordinering af specialrådgivningen på Folketingets hjemmeside:

Se også centrale udmeldinger om bl.a. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og forløbsbeskrivelse om børn og unge med høretab:

Sidst opdateret 28/01 2019