Gå til indhold
Forside > VISO > Andre rådgivningsområder > Æresrelaterede konflikter > Rådgivningscases om trusler og social kontrol

Rådgivningscases i personsager

I det følgende præsenteres to cases, hvor VISO har rådgivet i personsager om æresrelaterede konflikter.

Rådgivningscase 1 - trusler og angsttilfælde

Problemstilling: En 21-årig kvinde, der bor på et krisecenter, ønsker at flytte i egen bolig med støtte fra hjemmevejleder. Kvinden har i en længere periode været udsat for social kontrol og vold fra sin familie. Hun har været tvangsgift to gange, og forældrene ønsker hende nu gift igen mod hendes ønske. Det oplyses, at kvinden pga. trusselsniveauet er stoppet i sit uddannelsesforløb. Hun har pga. volden lidt af angsttilfælde, der nu er aftaget, efter at hun er kommet på krisecenter.

VISOs ydelse: Socialforvaltningen er i tvivl om, hvad en passende og tryg boform skal indeholde. Kvinden er tidligere testet med mental retardering, men socialrådgiver fra krisecenter og jobcenter er ikke enige i denne vurdering. Kommunen ønsker derfor en afdækning af kvindens samlede situation og funktionsevne. Gennem VISOs specialistnetværk foretages en risikovurdering samt en udredning af kvinden og afdækning af, hvilken indflydelse den æresrelaterede problematik bør have på valg af boform.

Rådgivningscase 2 - social kontrol og vold

Problemstilling: En 15-årig pige henvender sig til kommunen med sin skolelærer og beder om hjælp til at komme væk hjemmefra. Pigen fortæller til kommunen, at hun bliver udsat for voldsomme trusler og fysisk vold af sin mor og storebror. Efterfølgende finder broderen et billede af pigens kæreste på hendes iPad, og situationen eskalerer. Storebroderen truer med at slå hende ihjel, fordi hun har vanæret familien.

VISOs ydelse: Kommunen henvender sig til VISO for at få hjælp og rådgivning til samtaler med mor og datter. VISOs specialistnetværk foretager indledningsvis en risikovurdering, hvorefter pigen anbringes akut på et hemmeligt sted. VISO yder rådgivning i forbindelse med mæglingsmøderne, som afholdes for at nedbringe konfliktniveauet og for at genskabe relationen mellem mor og datter. I perioden fremover yder VISO sparring om sagsprocessen til sagsbehandleren.

Sidst opdateret 01/11 2018