U-turn

U-turn er et mangeartet tilbud udviklet af Københavns Kommune. U-turn kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler.

U-turn

Er et rådgivnings- og behandlingstilbud udviklet i København til unge, der ryger hash, tager andre stoffer eller drikker for meget alkohol. Det er samtidig et tilbud til forældre, pårørende og professionelle omkring de unge. U-turn findes ligeledes i Horsens og Helsingør Kommuner.

Målgruppe 

Målgruppen omfatter hjemmeboende og udeboende/anbragte unge og døren er åben for alle henvendelser, der omhandler unge og rusmiddelproblemer. 

Rusmiddelforbruget hænger ofte sammen med den unges øvrige livssituation – blandt andet sociale forhold, skole/uddannelse, familierelationer, psykisk helbred, boligsituation, kriminalitet mm.

Målgruppen er:  

 • U-turn kan enten etableres som et særligt tilbud til unge under 18 år eller dække hele målgruppen op til 25 år
 • Forældre og andre pårørende samt det professionelle netværk omkring de unge.

Tilbuddet består af:  

En åben anonym rådgivning: 

 • Mulighed for henvendelse personligt, telefonisk og via mail
 • Enkeltstående samtaler og mulighed for korte rådgivningsforløb
 • Evt. inddragelse af familie og netværk  

Individuel behandling: 

 • Samtaler og aktiviteter
 • Inddragelse af forældre/netværk

Forældregrupper: 

 • Forløb af 4 kursusaftener samt et gensynsmøde

Rusmiddelfaglig konsulentfunktion:

 • Hjælp/sparring til sagsbehandlere, skoler, ungdomsuddannelser m.m.

Mulighed for at etablere gruppeforløb: 

 • Kvit hash, sportsgrupper mm.

Eventuel etablering af daggruppe:

 • Kombineret skole- og behandlingstilbud (fag: dansk, engelsk og matematik)
 • Dagsaktiviteter min. 4 dage om ugen. 
 • Undervisning, samtaler (i gruppe og individuelt), sportsaktiviteter og andre aktiviteter (fx kultur, film, foto eller musik) 
 • Inddragelse af familie/netværk.

Effekt

U-turn er bl.a. evalueret i 2015 i forbindelse med Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling for udsatte unge af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Læs evalueringen her (åbner i nyt vindue)

Opstart af U-turn

Modellens systematik, indsatser og guidelines er mulige at replicere. U-turn-modellen er blevet implementeret i Horsens og Helsingør Kommuner over en 4-årig periode, som en del af Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling for udsatte unge.

Hvis tilbuddet skal ligge inden for rammerne af U-turn-modellen, er det en forudsætning, at modelkommunen er indstillet på – over tid – at etablere såvel anonym rådgivning, individuel behandling og forældregrupper.

Mere information

Du kan få mere information om tilgangen ved at kontakte modelejerne.

Center for Unge og Rusmidler, U-turn,
Studiestræde 45 og 47, 1455 København K

 

Johanne Møller
Udviklingskoordinator
Telefon: 2724 0893 / Mail: z95q@sof.kk.dk

Dan Orbe
Souschef
Telefon: 2075 8191 / Mail: dan.orbe@sof.kk.dk

U-turns hjemmeside: 

www.uturn.kk.dk (åbner i nyt vindue) 

U-turns egent materiale:

Forældrehæfte (PDF åbner i nyt vindue)
Model U-turn - en introduktion (PDF åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret 09/11 2016