U18-modellen

U-18-modellen fokuserer på den enkelte unge og dennes behov. Den unge mødes i øjenhøjde og med nysgerrighed. U-18 bygger på dialog og mulig forældreinddragelse.

U18-modellen

Er en kognitiv behandlingsmodel, som hviler på dialogbaserede indsatser.

Målgruppe

Unge under 18 år med et bekymrende brug af rusmidler (risikobrug) og misbrug, som påvirker de unges adfærd og mulighed for bl.a. at udvikle sig, være aktive i deres liv, indgå i sociale relationer, deltage i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Målgruppen kan udvides til 25 år. 

Metode

Der arbejdes ud fra en overordnet systematik og guidelines. De overordnede behandlingsmetodiske tilgange er systemiske og kognitive.

U18-modellen tilbyder følgende indsatser:

  • Rådgivning til unge og deres forældre – både indledende og evt. anonym rådgivning samt udvidet rådgivning
  • Udredning af den unges behandlingsbehov med særligt fokus på rusmiddelbrug samt helhedsorientering
  • Behandlingsforløb i form af individuelle forløb og temabaserede gruppeforløb 
  • Behandling under behandlingsgarantien
  • Forældrekurser

Effekt

U-18-modellen er evalueret i 2015 i forbindelse med Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling for udsatte unge af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Læs evalueringen her (åbner i nyt vindue)

Opstart af U18

Modellens systematik, indsatser og guidelines er mulige at replicere. U18-modellen er blevet implementeret i Aalborg og Odense Kommune over en 4-årig periode, som en del af Socialstyrelsens projekt Misbrugsbehandling for udsatte unge.

Den overordnede model baserer sig på lokal organisering, herunder de lokale politikker vedrørende børn- og ungeområdet, misbrug m.v.

I en lokal oversættelse af modellen anbefales, at modellen knyttes til en fælles indgangsdør for unge og deres forældre til kommunen. Hvis dette ikke er muligt i den lokale organisering, skal det ledsagende princip og netværkssamarbejdet være helt centrale elementer i indsatsen.

Det handler i særlig grad om at møde den unge med åbenhed og nysgerrighed på, hvor han/hun er i sit ungdomsliv.

Det skal være bærende principper, at tilgangen og indsatsen skal være frivillig og ikke stigmatiserer den unge. Der skal være tale om fleksible indsatser, der tager udgangspunkt i den unges behov.

Endelig er det helt centralt, at have fokus på at tilføre viden om målgruppen og deres særlige behov hos andre parter.

Økonomi

U18-modellen i Aarhus Kommune ved Rusmiddelteamet er forfinansieret. 
Rusmiddelteamet er således ikke direkte takstfinansieret, men afregnes på en intern kommunal rammebevilling.

Mere information

Du kan få mere information om tilgangen ved at kontakte modelejerne. 

Aarhus Kommunes Ungdomscenter

 

Jannie Langballe Blenstrup Pedersen
Faglig koordinator
Telefon: 26877807 / Mail: jlbp@aarhus.dk

Dorte Sandø Lund
Rusmiddelbehandler, Cand.Pæd.Psych
Telefon: 29203631 / Mail: dsa@aarhus.dk

Her kan du hente et hæfte om U18-modellen:

U18-modellen - for misbrugsbehandling (PDF åbner i nyt vindue)

 

Sidst opdateret 23/10 2019