Gå til indhold

MST-SA

I et MST-SA-forløb kommer hele den unges netværk i spil for at afdække styrker og svagheder. Forældrene er centrale og behandlingen foregår hjemme.

Multisystemisk Terapi - Substance Abuse (MST-SA)

Multisystemisk Terapi (MST) inddrager både den unges forældre og øvrige netværk. Forældrene hjælpes til at finde forældrerollen igen og herefter fastholde den. Forældrene har derfor en central rolle i behandlingen, som foregår i den unges eget hjem.

Målgruppe

MST er målrettet unge mellem 12 og 17 år, der er i - eller i risiko for at udvikle - alvorlige adfærdsproblemer, fx kriminalitet, misbrug, aggressivitet eller truende adfærd.

MST-SA er en udvidelse og specialisering til målgruppen, hvis primære vanskeligheder er prøvet af forbruget af rusmidler.

Metode

MST-SA-behandlingen består af en række grundlæggende psykologiske og adfærdsmæssige strategier, der er udviklet med henblik på:

  • At identificere kombinationer af personer, steder, følelser, tanker og lignende, der kan få en person til at tage rusmidler og forsætte med det. 
  • At identificere personer, steder og ting, der er mere tilfredsstillende eller berigende for den unge at tage del i end rusmidler
  • At spore misbrug af rusmidler på en objektiv og målbar måde
  • At give den unge positive oplevelser, når han eller hun er stoffri, og at håndhæve sanktioner når der spores indtagelse af rusmidler
  • At udarbejde selvstyringsplaner og færdigheder, så den unge lærer at afslå tilbud om rusmidler og dermed styrke sine chancer for at blive fri af rusmidler.

Effekt

MST-SA er evalueret i 2015 i forbindelse med Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling for udsatte unge af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Læs evalueringen her (åbner i nyt vindue)

Opstart af MST-team

Opstart af et MST-team sker efter aftale med Metodecentret i Århus, som står for uddannelse og vejledning af teamet. Socialstyrelsen tager kontakt til Metodecentret, hvis en kommune/organisation viser interesse for at starte MST op med henblik på at få et bud på en mulig opstarts- og uddannelsesplan.

Økonomi

Et MST-SA-team anslås at koste ca. 3,2 mio. kr. om året. De vil kunne behandle mellem 25 og 30 unge pr. år.

Mere information

Du kan få mere information om tilgangen ved at kontakte modelejerne.

Randi Nørup
MST Programdirektør
Olof Palmes Alle 17, 8200 Aarhus N
Telefon: 5157 6101 / Mail: Randi.Noerup@stab.rm.dk

Læs mere på MST Danmarks hjemmeside:

MST Danmarks hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret 13/04 2016