Gå til indhold
Forside > Unge > Rusmidler

Unge og rusmidler

Danske unge har et relativt højt forbrug af rusmidler sammenlignet med unge i resten af EU. Men hvornår er der tale om et eksperimenterende forbrug, og hvornår er der tale om et behandlingskrævende misbrug? Og hvordan hjælpes unge med rusmiddelproblemer bedst?

Brug, misbrug og omfanget af problemerne.

De to metoder er veldokumenterede. De udbredes yderligere og evalueres i 2019.

MOVE (tidligere MI/KAT-GO) har vist meget gode resultater og udbredes derfor 2019-21

Kompetenceudviklingsprojekt. Fokus på kerneelementer i metoderne U-turn og U18.