Hvem er de unge?

Mange faktorer, fx identitet og kultur, kan have indflydelse på, om et forbrug af rusmidler udvikler sig problematisk.

Der er stor forskel på, hvordan forskellige unge bruger rusmidler. Der er også stor forskel på, hvor sårbare de unge er over for udviklingen af et problematisk rusmiddelforbrug.

Faktorer som opvækstvilkår, identitet, kultur, personlighedstræk, om man føler sig udenfor fællesskabet eller om fællesskabet har et omdrejningspunkt omkring rusmidler kan være noget af det, som gør, at unge udvikler et problematisk forhold til rusmidler. 

Billed 7

Sidst opdateret 13/05 2015