Gå til indhold
Forside > Unge > Rusmidler > Om unge og rusmidler > Hvad er et misbrug?

Hvad er et misbrug?

Et misbrug kendetegnes ved at være et forbrug af rusmidler, der påvirker brugeren i en sådan grad, at den normale dagligdag lider under det. Ofte er grænsen flydende.

Når medier, forældre, politikere og eksperter taler om unge og rusmidler, er der mange begreber og forståelser i spil. Et af de ord, der ofte optræder, er misbrug. Men hvornår kan man tale om, at en ung har et misbrug?

Der er forskellige opfattelser af, hvad et misbrug er, alt efter hvordan man anskuer det. Man kan bl.a. anskue det fra en sundhedsmæssig eller juridisk vinkel. I forhold til unge giver det mening at tage afsæt i Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der beskriver misbrug som:

”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.”

WHO's definition er altså meget bred og dækker over en lang række følger af rusmiddelforbrug, hvis fællesnævner er, at den, der misbruger rusmidler, gør skade på sig selv og/eller andre. I forlængelse heraf giver det mening at tage udgangspunkt i, hvad man kan kalde et problematisk forbrug af rusmidler. Altså, hvordan den unges forbrug af rusmidler påvirker den unges daglige sociale liv. Har den unge svært ved at fungere i skolen, på praktikpladsen eller socialt som følge af sit forbrug af hash, alkohol eller andre rusmidler?

Opsummeret handler det om at skelne mellem det uproblematiske og det problematiske forbrug af rusmidler. Grænsen mellem de to er flydende og der er mange faktorer i spil, som alle kan betyde noget for, om en ung er ved at udvikle et problematisk rusmiddelforbrug.
De flydende grænser kan gøre det svært at vurdere, om en ung er på vej ud i en problematisk fase i sit rusmiddelforbrug, hvor han eller hun faktisk har brug for hjælp.


I de situationer er det en god idé at få klarhed over, om den unges rusmiddelforbrug er en enkeltstående begivenhed, eller om der er et gentagelsesmønster. Eksempelvis vil man skulle reagere forskelligt på, om en ung har drukket så meget til en fest, at han eller hun har været til udpumpning, eller om en ung ryger hash hver eneste dag.

Sidst opdateret 13/05 2015