Gå til indhold

Lovgivning

Kommunerne er forpligtet til at stille hjælp til rådighed, hvis en ung på grund af stof- eller alkoholproblemer ikke længere kan føre en normal dagligdag.

Omkring stofmisbrug

Hvis en ung har brug for behandling på grund af stofmisbruget og alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer i relation hertil, der betyder, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse/skole eller arbejde, kan dette iværksættes indenfor 14 dage i henhold til Servicelovens § 101, stk. 3. Det er kommunen, hvor den unge bor, som skal tilbyde et behandlingstilbud.

Omkring alkohol

I henhold til sundhedslovens § 141 er den kommune, hvor den unge bor, forpligtet til at tilbyde gratis behandling til unge under 18 år. Behandlingen skal iværksættes indenfor 14 dage.

Åben anonym rådgivning

Alle kommuner er forpligtet til at stille gratis og anonym rådgivning til rådighed. Det gælder også for unge under 18 og for de unges forældre. Det er forskelligt, hvordan kommunerne har placeret deres åbne rådgivning, men du kan se mere på din kommunes hjemmeside. Ofte vil rådgivningen blive foretaget af personale fra børne og unge forvaltningen.  

Sidst opdateret 04/03 2020