Forside > Unge > Kriminalitet > Rådgivning > Ungdomssanktionen > Koordinatorkurser > Målgruppe, afvikling, ansøgning og optagelse

Målgruppe, afvikling, ansøgning og optagelse

Her finder du praktisk information vedrørende ungdomssanktionens koordinatorkursus. Du kan finde information om kursets målgruppe, afviklingen af kurset og vigtige oplysninger i forhold til ansøgning og optagelse.

Koordinatorkursets målgruppe

Det er en forudsætning for optagelse på Ungdomssanktionens koordinatorkursus, at man arbejder med unge i målgruppen, det vil sige unge i alderen 15-18 år, der har begået personfarlig kriminalitet. Desuden skal man være enten ansat som koordinator for en ung, eller der skal være sandsynlighed for, at man efter kurset vil komme til at arbejde som koordinator. Kurset kan f.eks. være relevant, hvis man arbejder som støtte-/kontaktperson for målgruppen i en kommune, eller hvis man er socialrådgiver og overvejende har sager med unge, der begår alvorlig kriminalitet.

Afviklingen af kurserne

Kurserne holdes som internater af to dages varighed. Kurset starter første dag klokken 9.30 og slutter omkring klokken 13.00 på kursets anden dag. 

Ansøgning og optagelse

Ansøgning om plads på koordinatorkurset sker via Socialstyrelsens hjemmeside. Her vil der også fremgå information om ansøgningsprocedure og udvælgelseskriterier.

Deltagelse på kurset er gratis.

Der er et begrænset antal pladser. Ansøgning til kurset må derfor ikke opfattes som bekræftelse på optagelse. Alle ansøgere vil ca. tre uger før kurset finder sted modtage en mail om, hvorvidt de er optaget eller ej.

Ansøgningen sker ved at udfylde en elektronisk formular. Ansøgningen er individuel. Det er ikke muligt at ansøge om pladser til flere personer samtidigt.

Hvis der opstår et akut behov for deltagelse i kurset (eksempelvis ved tildeling af koordinatorrolle i forbindelse med en ny ungdomssanktion), kan man ekstraordinært anmode om en plads på kurset efter ansøgningsfristens udløb ved at sende en mail til 

Sidst opdateret 07/11 2017