Forside > Unge > Kriminalitet > Rådgivning > Rekruttering til bander

Rekruttering til bander

Rådgivning til kommuner om indsatser til unge i risikozonen

Kriminalitetsrådgivningen rådgiver kommuner og understøtter anvendelsen af effektive redskaber, metoder og indsatser i forhold for eksempel at forebygge rekruttering til rocker- og bandegrupperinger.

Rådgivnings- og samarbejdsforløb vil blive tilrettelagt ud fra den enkelte kommunes unikke problemstillinger og behov, og kan derfor både variere i indhold og længde.

Forløbene vil omhandle rådgivning og understøttelse i forhold til:

 

  • Kortlægning og identifikation: I samarbejde med de enkelte kommuner at kortlægge og analysere kommunens problemstillinger, eksisterende indsatser og behov, herunder rådgive om konkrete metoder og redskaber til at identificere børn og unge i risikozonen for at blive rekrutteret til rocker- og bandegrupperinger.
  • Organisering og samarbejde: Rådgivning og understøttelse af styrkede samarbejdsrelationer internt i kommunerne, mellem kommunerne samt mellem kommune og andre centrale aktører såsom politi, boligforeninger, frivillige foreninger, private leverandører, ungdomsuddannelser m.v.
  • Indsatser, metoder og redskaber: Vejledning om målrettede, dokumenterede og effektive indsatser, metoder og redskaber til at reducere børn og unges risiko for at indgå i bandekriminalitet. Kriminalitetsrådgivningen vil også kunne give processtøtte til implementering af målrettede og effektive metoder til målgruppen.
Sidst opdateret 21/12 2015